صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

شرقی گفت: دسترسی به اطلاعات جزو حقوق ابتدایی شهروندان است. طبق قانون مراجع مختلف ملزم به انتشار اطلاعات هستند مثلا مردم باید از بودجه کشور اطلاع داشته باشند.

برنامه حقوقی "آوای قانون" پیرامون موضوع حقوق شهروندی و با حضور معین شرقی کارشناس مسائل حقوقی از شبکه رادیویی گفت و گو روانه آنتن شد.
آوای قانون: حقوق شهروندی به چه معناست؟
شرقی: حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که به تمامی افراد به شرطی که تبعه یک کشور باشند تعلق می گیرد و جزو حقوق ابتدایی و پایه و کرامت انسانی شهروندان محسوب می شود.

آوای قانون: حقوق سایبری چگونه می تواند از حقوق شهروندی صیانت کند؟
شرقی: ما در علوم مختلف، اصلی به نام اباحه اعمال افراد داریم یعنی هر عملی که فرد از دیدگاه فقهی انجام می دهد مباح و آزاد است و هیچ جرم انگاری برای آن صورت نگرفته مگر در مواردی که از قبل مشخص شده باشد. ما به اصل قانونی بودن اعمال افراد اعتقاد داریم مگر اینکه قانونگذار مطابق روندی عملی را جرم تلقی کند. دسترسی افراد به فضای مجازی مباح است و هر کسی می تواند تا جایی که قانونگذار محدود نکرده بهره برداری قانونی و اخلاقی داشته باشد.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال 1986 قطعنامه ای را مصوب کرد که طبق آن، هر کشوری که مانع دسترسی مردم به فضای مجازی شود مرتکب جرم شده و کشور ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است. البته برخی حقوقدان معتقدند دولت و حاکمیت طبق قانون و در شرایط خاص می توانند محدودیت هایی را در فضای مجازی ایجاد کنند تا امنیت کشور به خطر نیفتد.

آوای قانون: آیا دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات کشور جزو حقوق ابتدایی آنها محسوب می شود؟
شرقی: دسترسی به اطلاعات جزو حقوق ابتدایی شهروندان است. طبق قانون مراجع مختلف ملزم به انتشار اطلاعات هستند مثلا مردم باید از بودجه کشور اطلاع داشته باشند و مقررات بودجه باید برای مردم قابل فهم باشد. اصلی ترین مالک منابع مالی و طبیعی کشور مردم اند بنابراین حق دارند بدانند که این منابع در کجا استفاده می شود.

آوای قانون: ضمانت اجرایی حقوق شهروندی چیست؟
شرقی: حقوق شهروندی بسیار گسترده است و در بحث کیفری، مهمترین قانون مربوط به آئین دادرسی کیفری بوده که مباحثی را نسبت به حقوق شهروندی تعیین کرده است. قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به نقض حقوق افراد جرم انگاری کرده و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در موارد لازم ضمانت اجرایی قرار داده است. در برخی موارد این ضمانت اجرایی وجود دارد و در برخی موارد هم ضمانتی وجود ندارد.

آوای قانون: با وجود حقوق مدنی، چه نیازی به تأکید بر حقوق شهروندی است؟
شرقی: برخی اقسام حقوق شهروندی مستقیماً کرامت انسانی افراد را دربر می گیرند و به همین خاطر، قانونگذار در قوانین مختلف تأکید موکدات دارد. افراد از حقی به نام تظلم خواهی و دادرسی منصفانه برخوردار هستند و دادگستری و قوه قضائیه به عنوان مرجع برای این کار در نظر گرفته شده اند.

آوای قانون: در رابطه با فیلترینگ فضای مجازی بفرمایید.
شرقی: به طور کلی فیلترینگ جز در موارد خاص مجاز نبوده و شورای عالی فضای مجازی نسبت به این مقوله نظر می دهد.

مرتبط با این خبر

  • آیا می توان به طرح تفصیلی شهری اعتراض کرد؟

  • نحوه محاسبه حق سرقفلی در زمان تخلیه

  • اعتراض سریع به طرح های دولتی چگونه ممکن است؟

  • مواردی که شهرداری می تواند ملک را بدون توافق با مالک تصرف کند

  • مفاسد اقتصادی و اداری با کمک مردم شناسایی می شوند

  • راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در آوای قانون

  • استفاده از کودکان جهت کسب درآمد جرم محسوب می شود

  • مقایسه و سرزنش هم از مصادیق کودک آزاری است

  • عملکرد کمیته در تشخیص زیان آور بودن مشاغل سلیقه ای نیست

  • فسخ قرارداد معامله بدون تسلیم اظهارنامه نیز ممکن است