صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

حبیب جلیلی گفت : پژوهش سراهای آموزش و پرورش می توانند زیست بوم کارآفرینی را برای دانش آموزان محقق کنند.

برنامه " ضرب سکه " با موضوع مدارس و رسالت آموزشی کارآفرینی با حضور دکتر سیده مینا رئیس زاده لنگرودی ، رئیس اداره ارتباطات فراسازمانی آموزشهای کار و دانش وزارت آموزش و پرورش و مهندس حبیب جلیلی راثتی ، مدیرعامل موسسه هنر، اندیشه و ارتباط در زمینه فرزند پروری و کارآفرینی روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

*** ضرب سکه : چگونه می توان موضوع کارآفرینی دانش آموزان در مدارس را عملیاتی کرد ؟
حبیب جلیلی : سال ها پیش در اسناد فرادستی از مدتها قبل به این مسائل تاکید شده است اما در عمل دستاورد مهم و چشمگیری را مشاهده نکرده ایم چون هدف تنها آموزش مباحث به صورت تئوری بوده است.در حالی که صرف آموزش نظری نمی توان این مقوله را در مدارس گسترش داد . در واقع باید مدرسه به سوی فرهنگ پژوهش سوق پیدا کند و دانش آموزان بتوانند با تمرینات ساده در همان فضای مدرسه ، پژوهش و تولید ارزش را تجربه کنند.
رویکردهایی در این زمینه در قالب جنشواره شکل گرفته است و زیرساخت هایی مانند پژوهش سراهای دانش آموزی می تواند ظرفیت کار نوجوانان را فراهم کنند. باید توجه داشت گسترش این فرهنگ نیازمند یک برنامه ریزی مدون و جامع است چرا که به عقیده کارشناسان ، مقوله کارآفرینی یک زیست بوم است و عوامل متعددی در شکل گیری آن دخیل هستند که باید با استفاده از یک سیاست اجرایی ارتباط بخش های درگیر مشخص شود. از سوی دیگر برای عملیاتی شدن این اصل مهم در مدارس ، باید معلم های کارآفرین و ایده پرداز تربیت کنیم و فضای مناسب برای فعالیت های کارآفرینی دانش آموزان در مدارس را فراهم کنیم.

*** ضرب سکه : اداره آموزش های کار و دانش وزارت آموزش و پرورش در خصوص عملیاتی شدن کارآفرینی در مدارس چه اقداماتی را انجام داده است؟
مینا رئیس زاده : وزارت آموزش و پرورش به اسناد بسنده نکرده است ، به همین منظور برنامه جامع کارآفرینی را تدوین کرده است که متشکل از اجزای گوناگونی است و محور نیروی انسانی ، فضای آموزشی ، برنامه درسی و تمام اجزا و عناصر اصلی زیست بوم کارآفرینی آموزش و پرورش در آن مورد توجه قرار گرفته است.
در این برنامه از تمام جنبه ها به توسعه کارآفرینی نگاه و اقداماتی که در گذشته انجام شده است آسیب شناسی شده است . رویکرد مهارت و پژوهش محوری ، درس پژوهی و روحیه جستجو گری در دانش آموزان بیدار شده است و نیروی انسانی محور کارکرد این مقوله قرار گرفته است.گرچه ما موفق به عملیاتی شدن کامل این دستورالعمل ها نشده ایم اما اگر فعالیت ها و مسیر چند ساله را مرور کنیم ، پیشرفت کاملا محسوس است.

*** ضرب سکه : بسیاری از والدین ایده های خوبی در خصوص کارآفرینی دانش آموزان در مدارس دارند اما این موضوع توسط مدارس جدی گرفته نمی شود . این افراد باید به کجا مراجعه کنند؟
حبیب جلیلی : متاسفانه در حال حاضر مرکزی که مشخصا و به صورت تخصصی به این نیاز پاسخگو باشد وجود ندارد اما پژوهش سراهای دانش آموزی که تعداد آنها در کشور 628 عدد است ، اساسا برای این بحث تاسیس شده اند و می توانند تا حدودی نیاز فعلی را تامین کنند . با توجه به اینکه ظرفیت پژوهش سرای دانش آموزی باید بسیار بیشتر از وضعیت فعلی باشد ، طرحی برای احیای این مراکز در دست اجراست تا قدرت حل مسئله و ایده پردازی در تقویت شود.

*** ضرب سکه : برای مهارت افزایی دانش آموزان در جهت انتخاب یک شغل چه اقداماتی انجام شده است؟
مینا رئیس زاده : وزارت آموزش و پرورش حتی در دوره ابتدایی از رویکرد حافظه محوری به سمت مهارت محوری سوق پیدا کرده است و به کمک و مشارکت همه جانبه والدین و معلم ها در حال جاری شدن در سیسم آموزشی است. کتاب کار و فناوری که ازدوره ابتدایی تدریس می شود جایگزین درس حرفه و فن گذشته شده است. در دوره اول متوسطه 30پودمان مهارت طراحی شده است که به دانش آموزان مهارت شغلی ساده آموزش داده می شود. همچنین ، آموزش یک مهارت در سال اول متوسطه تحت عنوان " ایران – مهارت " در برنامه وزارتخانه قرار دارد. در سال دوم متوسطه هنرستان های فنی و حرفه ای نیز مهارت شغلی را به طور کامل جهت نیل به اشتغال به افراد می آموزند.
در دوره متوسطه نظری آموزش یک مهارت در دستور کار قرار دارد که به صورت طرح خوداتکایی در دبیرستان های شبانه روزی در دوره اول ودوم این مقطع در حال اجراست.

مرتبط با این خبر

  • سیاست گذاری علم و فناوری باید اجزای این دو حوزه را به یکدیگر متصل کند

  • کارآفرینی و اشتغالزایی نیازمند چه مولفه‌هایی است؟

  • انگیزه بالای گردشگران حوزه سلامت برای ورود به ایران

  • جایزه مدیریت فناوری و نوآوری به "مدیریت" فناورانه و نوآورانه تعلق می گیرد

  • کارفرمایان در صورت جذب کارورز تسهیلات با نرخ ترجیحی دریافت می کنند

  • ایجاد مشاغل خانگی برای بانوان با اجرای "طرح معین" در بسیج سازندگی

  • لازمه توسعه کارآفرینی، آشنا بودن دانشگاه ها با پژوهش های سیستمی است

  • پدیده نوآوری لازمه توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها است

  • استفاده از بستر «آی تی» برای توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها ضرورت دارد

  • توسعه کارآفرینی در دانشگاه نیازمند تشکیل نظام اطلاعات بازار کار،آموزش و صلاحیت حرفه ای است