مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

عضو دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی: طرح تحول سلامت با تهدید کننده جدید نظام سلامت، مقابله کرد

عضو دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: سیستم نظام سلامت نمی توانست با تهدیدکننده های جدیدی که در روند 20 سال اخیر ایجاد شده، مقابله کند و برای تقابل باید تحولات در این سیستم اجرا شود که طرح تحول سلامت نمونه ای از آن است.

1397/02/07
|
10:55

برنامه «مناظره» رادیو گفت وگو با موضوع طرح تحول سلامت و با حضور دکتر عباس وثوق مقدم عضو دبیر خانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی روانه آنتن شد.

عباس وثوق مقدم با بیان اینکه درباره ضرورت طرح تحول سلامت، رویکردها متفاوت است، گفت: همه کارشناسان با ضرورت طرح تحول سلامت موافقت ندارند زیرا در هر اصلاحی در هر سیستمی، عده ای منفعت و عده ای ضرر می کنند و به افراد متضرر، مخالفت می کنند.

وی تصریح کرد: قرار است با اجرای طرح تحول سلامت، تغییر اساسی و بنیادین در نظام تدارک خدمات سلامت اتفاق بیافتد که تازه گام های اولیه آن برداشته شده است و تحولات اساسی که باید در رویکردها و ساختارها اتفاق بیافتد، هنوز شروع نشده است زیرا بیشتر کارهایی که تاکنون انجام شده است، حالت مسکن بوده تا از وضعیت بحرانی که در سال های گذشته وجود داشته است، خارج شود.

عضو دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با بیان اینکه امروز نظام سلامت با تهدیدکننده های جدیدی روبرو است، عنوان کرد: سیستم نظام سلامت نمی توانسته با تهدیدکننده های جدیدی که در روند 20 سال اخیر ایجاد شده است، مقابله کند و برای تقابل باید تحولات در این سیستم اجرا شود که طرح تحول سلامت نمونه ای از آن است.

وی ضمن اشاره به این موضوع که طرح تحول سلامت در قوانین بیش بینی شده بود، عنوان کرد: مسئله این است که دولتی برای اجرای این طرح قدم پیش نگذاشته بود تا بتواند حمایت سیاسی از این طرح ایجاد کند تا مشارکت مردم را نیز به دنبال داشته باشد.

وثوق مقدم با مثبت ارزیابی کردن اجرا طرح تحول سلامت، عنوان کرد: البته این موفقیت ها قطعا کفایت نمی کند و در برنامه جدیدی که وزیر بهداشت دارد، تغییرات ساختاری تری در نظر دارند و امیدوار هستیم با این اقدامات، روند بهتری ایجاد شود.

عضو دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در پاسخ به این پرسش که آیا برای بخش های مختلف طرح تحول سلامت مطالعات پایلوت صورت گرفته است یا خیر، گفت: برای همه موضوعات این مطالعه صورت نگرفته است اما مطالعاتی از دهه 80، هم در حوزه داخلی و هم با کمک مشاوران بین المللی انجام گرفت. خروجی های آن مطالعات، مبنایی برای تکمیل سیاست های برنامه پنجم توسعه قرار گرفت زیرا در حقیقت شروع و آغاز طرح تحول سلامت از دهه 80 بوده است.

دسترسی سریع
مناظره