مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

دبیر انجمن وارد كنندگان خودرو: مناطق آزاد تبدیل به مناطقی توریستی و تجاری شده اند

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو عنوان کرد: نوع نگاه به مناطق آزاد در ایران تبدیل به نگاهی توریستی، گردشگری به همراه یک تجارت جزئی شده است که میزان واردات در آن در مقابل واردات کل کشور اصلا قابل توجه نیست.

1397/04/05
|
09:38
|

برنامه «مناظره» رادیو گفت و گو با موضوع مدیریت رانتی مناطق آزاد و دروازه فراخ واردات و با حضور مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو روانه آنتن شد.

مهدی دادفر در آغاز درباره فلسفه وجودی مناطق آزاد تصریح کرد: کشورهایی که در حال توسعه هستند با ایجاد مناطق آزاد تلاش می کنند یک رابطه و حلقه ارتباطی قوی بین خودشان و اقتصاد دنیا برقرار کنند و این مناطق تبدیل به موتور اقتصادی برای خودشان شود.

وی تصریح کرد: در حقیقت مناطق آزاد شروع فرآیندی با هدف تجارت آزاد است تا صنایعی را در این مناطق با هدف صادرات ایجاد کنند و همچنین مقررات زدایی را نیز در مناطق آزاد تمرین کنند تا آهسته آهسته به سرزمین اصلی نیز تعمیم داده شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در عین حال با تصریح بر اینکه ابزارهای توسعه مناطق آزاد کشور به مفهوم واقعی با اهداف همخوانی ندارد، بیان کرد: در حال حاضر در امارات متحده عربی منطقه آزادی وجود دارد که برای زیرساخت های آن دو نیم میلیارد دلار توسط دولت آن هزینه شده است تا انگیزه ای برای تشکیل شرکت ها در آن بخش شوند. این منطقه آزاد در بدو تشکیل، 120 شرکت داشت و به 300 شرکت رسیده است و در حال حاضر 100 شرکت نخستی که در این منطقه آزاد امارات متحده عربی هستند، جزو برترین شرکت های امارات متحده هستند.

وی با تصریح بر اینکه در واقع نگاه حاکمیت کشورهای دیگر به مناطق آزاد، به عنوان موجود زنده واقعی به مفهوم واقعی است، خاطرنشان کرد: در ایران بر اساس آمار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از سال 90 تا سال 95، صرفا یک میلیارد دلار برای تمامی مناطق آزاد تجاری و مناطق اقتصاد هزینه کرده ایم؛ بنابراین زیرساختی که باعث ایجاد انگیزه در تجار شود، فراهم نیست.

دادفر عنوان کرد: نوع نگاه به مناطق آزاد در ایران تبدیل به نگاهی توریستی، گردشگری به همراه یک تجارت جزئی شده است که میزان واردات در آن مقابل واردات کل کشور اصلا قابل توجه نیست.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو درباره واردات خودرو از این مناطق نیز گفت: اگر بخواهیم اهداف اصلی در این حوزه را اجرا کنیم، ابتدا باید صنایع داخلی که فاقد مزیت رقابتی در تولیدات هستند به این مناطق منتقل شوند و باتوجه به معافیت های مالیاتی و تعرفه ای شروع به تولید کنند اما خودروسازان هرگز از این مزیت استفاده نکردند. واردکنندگان خودرو نیز بخصوص از مسیر شمالی صرفه اقتصادی ندارد که واردات خودرو را از این مناطق انجام دهند زیرا مزیت های این مناطق آنچنان چشم گیر نیست تا واردات را انجام دهد.

دسترسی سریع
مناظره