مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

عضو انجمن صادركنندگان صنایع دستی: باید زنجیره ارزش و تولید در واحدهای صنعتی شکل بگیرد

حریری گفت: برای حمایت از شهرک های صنعتی باید زنجیره ای از واحدهای مختلف برای تولید یک محصول نهایی با رابطه معقول اقتصادی کنار هم قرار بگیرند.

1397/05/21
|
08:59
|

مجیدرضا حریری، عضو انجمن صادرکنندگان صنایع دستی و فعال اقتصادی، در برنامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو در خصوص سازوکار حمایت از صنایع کوچک، اظهار کرد: نزدیک به 6 دهه اخیر بحث sme ها در کشور مطرح شده است و اشتباهی که در این خصوص متوجه کشور ماست مربوط به عدم تفاوت گذاری بین sme ها و صنایع کوچک است.

وی با بیان اینکه باید بر روی بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز می شدیم نه صنایع کوچک، افزود: همین امر موجب شده که صاحبان مشاغل از این وضع راضی نباشند و سهم لازمه را در جی دی پی از صنایع کوچک و متوسط و اشتغال کسب نکرده ایم.

این فعال اقتصادی ادامه داد: در سال 56 ما چهار شهرک صنعتی داشتیم و اکنون 975 شهرک داریم که هنوز همان 4 شهرک جزو شهرک های صنعتی خوب و مفید به شمار می آیند که این امر بیانگر این است که کمیت در این موضوع چندان دخیل نیست.

حریری بیان کرد: در تعریف شهرک های صنعتی باید این مسئله مدنظر قرار بگیرد که زنجیره ای از واحدهای مختلف برای تولید یک محصول نهایی با رابطه معقول اقتصادی کنار هم قرار بگیرند و نباید هر واحد صنعتی با هر هدفی در آن به فعالیت بپردازد.

عضو انجمن صادرکنندگان صنایع دستی با اشاره به اینکه نسبت کمی رشد صنایع کوچک همچنین سهم sme ها در جی دی پی نسبت به اوایل انقلاب کاهش یافته است، توضیح داد: سیاست گذاری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی می بایستی متمرکز بر sme ها باشد.

وی تصریح کرد: سیاست گذاری های ما باید بر مبنای توسعه باشد نه رشد، زیرا صرفا رشد در یک روند صنعتی به معنای توسعه یافتگی نیست، بلکه زمانی که بتوان سهم یک صنعت را در جی دی پی افزایش داد و اشتغالزایی ایجاد کرد در این صورت توسعه بر اساس کیفیت رخ داده است.

دسترسی سریع
مناظره