مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

كارشناس حوزه سلامت: طرح خودگردانی بیمارستان ها از کیفیت خدمات درمانی می کاهد

مولانا گفت: طرح استقلال بیمارستانها باعث می شود ارائه خدمت از نظر کمی و کیفی کاهش پیدا کند. زیرا مشخص نیست هدف از آن افزایش کیفیت خدمات بوده و یا اینکه هزینه های دولت به بخش خصوصی تحمیل شود.

1397/06/21
|
14:45

برنامه " مناظره " رادیو گفت و گو با موضوع بررسی پیامد طرح اداره مستقل بیمارستان ها و با حضور دکتر سید هادی مولانا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش و کارشناس حوزه سلامت روانه آنتن شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در ابتدای این برنامه اظهار داشت: قبل از ارائه هر طرحی باید هدف اصلی از آن را مشخص کرد. باید بررسی کرد که هدف اصلی از طرح خودگردانی و استقلال بیمارستان ها افزایش کیفیت درمان است یا خیر.

وی افزود: بیمارستان های دولتی در ایران به عنوان بیمارستان هایی معروف اند که خدمت قابل قبولی ارائه نمی کنند درحالیکه در بیشتر کشورهای دنیا بیمارستان های دولتی تفاوتی در ارائه خدمت با بیمارستان های خصوصی ندارند و تنها تفاوت آن ها در نوبت دهی است.

این کارشناس حوزه سلامت خاطرنشان ساخت: طرح خودگردانی بیمارستان ها طرح کارشناسانه ای نیست و همه ابعاد موضوع را در نظر نگرفته است. در صورت خودگردانی بیمارستان ها تامین مالی آن ها با مشکل مواجه خواهد شد.

دکتر مولانا در ادامه برنامه مناظره از رادیو گفت و گو بیان کرد: در این طرح به همه ابعاد موضوع توجه نشده و به همین دلیل به نظر می رسد با اجرای این طرح قرار است سودی به جیب گروه ها و افرادی خاص سرازیر شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش متذکر شد: طبق قانون تعرفه بیمه ها اگر خدمتی ارائه شود بیمه متعهد است 60 درصد آن را نقدی و 40 درصد آن را طی 3 ماه بعد پرداخت کند. اما در عمل این اتفاق نمی افتد آخرین پرداختی بیمه ها به بیمارستان ها یک سال گذشته بوده است. در این طرح هزینه های جاری بیمارستان ها مشخص نشده و در صورتی که بیمه ها هزینه های بیمارستان را پرداخت نکنند تامین مالی بیمارستان ها با مشکل مواجه خواهد شد.

وی اضافه کرد: در نهایت این طرح باعث می شود ارائه خدمت بیمارستان ها از نظر کمی و کیفی کاهش پیدا کند. زیرا مشخص نیست که هدف از این طرح افزایش کیفیت خدمات است و یا اینکه هزینه های دولت بر دوش بخش خصوصی قرار بگیرد.

کارشناس حوزه سلامت در ادامه گفت: این طرح می تواند طرح خوبی باشد اما در حال حاضر زمینه پیاده سازی آن در کشور فراهم نیست. چه دلیلی دارد فردی اداره بیمارستان را بر عهده بگیرد و هیچ نفعی هم از آن نبرد؟

دکتر مولانا تصریح کرد: استقلال بیمارستان ها در ایران هنوز تعریف نشده است که هدف از نهایی آن مشخص شود. باید اذعان کنیم که طرح استقلال بیمارستان نیاز فعلی جامعه ما نیست.

دسترسی سریع
مناظره