صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

مهندس جانباز گفت: قرار است توسعه روشهای نوین آبیاری را بدون محدودیت در دستور کار قرار دهیم. یعنی دولت 85 درصد اعتبارات روش آبیاری را به هر کشاورزی که به مرکز خدمات کشاورزی مراجعه کند پرداخت خواهد کرد.

برنامه "مناظره " رادیو گفت و گو با موضوع چالشهای کشاورزی در ایران با توجه به بحران آب و در ارتباط تلفنی با مهندس جانباز مشاور معادن آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی روانه آنتن شد.

مهندس جانباز در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: طبق تحقیقات بانک مرکزی بر روی اثرگذاری اصلاحات کشاورزی بر کل اقتصاد کشور در سال 1393، مشخص شد 10درصد ارزش افزوده ای که در کشور تولید می شود مربوط به بخش کشاورزی می شود اما اثر کشاورزی بر کسب و کار کشور 32.5 درصد است. این نشان می دهد یک سوم اقتصاد ما مستقیماً وابسته به بخش کشاورزی است.

وی افزود: ارزش افزوده کشاورزی در اقتصاد آمریکا یک درصد و در کسب و کار آنها 13 درصد یعنی 13 برابر است اما در ایران، این رقم 3 برابر است. زیرا بخش کشاورزی ما همچون سایر بخشها عادت به خام فروشی کرده و همین مسئله منابع زیادی را از دست کشاورز خارج می کند.

مشاور معادن آب و خاک وزارت جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: 32.5 درصد اقتصاد ما وابسته به تولیدات محصولات کشاورزی است اما متأسفانه بخش کشاورزی کمتر از دو درصد از بودجه عمرانی منتفع است.

این مقام مسئول گفت: وقتی ما ثروت کشور را در بخشهای غیرکشاورزی متمرکز می کنیم یعنی جذابیت را در بخش خدمات، مسکن و غیره متمرکز کرده ایم. وقتی ما عامداً دو درصد بودجه عمرانی را در بخش کشاورزی هزینه می کنیم درصورتیکه کشاورزی سهم 32 درصدی در اقتصاد کشور دارد یعنی کشاورزی را به نفع بخش های دیگر، تضعیف می کنیم و کشاورز هم اندک درآمد خود را در مزرعه مصرف نمی کند.

مهندس جانباز اعلام کرد: ما تقریبا حدود 20 میلیارد متر مکعب ضایعات آب داریم که فقط از ضعف مدیریت و کنترل آفات است. یعنی به دلیل عدم ایجاد انگیزه برای کشاورز برای مدیریت مزرعه، 20 میلیارد مترمکعب آب در این شرایط بحرانی از دسترس خارج می شود. ضمن اینکه ضایعات محصولات کشاورزی نیز حدود 9 میلیارد مترمکعب از آبی را که به سختی در اختیار گیاه قرار می دهیم از دسترس خارج می کند.

مشاور معادن آب و خاک وزارت جهادکشاورزی در مصاحبه با رادیو گفت و گو تأکید کرد: اگر ما صنایع تبدیلی، تکمیلی و انبارهای سرد و گرم مان را هم راستا با تولید محصولات کشاورزی گسترش دهیم خود به خود بخشی از این محصولات از دسترس خارج نشده و به چرخه مصرف بازمی گردند و عملاً درآمد کشاورز تا 30 درصد افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در 10 سال اخیر با وجود کاهش بارندگی و احتمال تغییر اقلیم، اراضی آبی کشور از 8.7 دهم میلیون هکتار به 8 میلیون و 100 هزارهکتار رسیده و تولیدات ما افزایش یافته است. این مطلب نشان می دهد با وجود عدم حمایت از کشاورزان اما روز به روز تولیدات بهتری ارائه کرده اند.

مهندس جانباز با اشاره به چشم انداز برنامه ششم توسعه در امنیت غذایی اعلام کرد: قرار است ما توسعه روش های نوین آبیاری را بدون محدودیت در دستور کار قرار دهیم. یعنی دولت 85 درصد اعتبارات روش آبیاری را به هر کشاورزی که به مرکز خدمات کشاورزی مراجعه کند پرداخت کند.

مرتبط با این خبر

  • وضعیت منابع آبی کشور فوق بحرانی است

  • لزوم استفاده از روشهای کشت هوشمند برای مدیریت منابع آبی

  • بارندگی از سال جدید وارد فاز جدیدی می شود/ خشکسالی در کار نیست

  • اما و اگرهای طرح استانی شدن پرداخت یارانه ها

  • آب در ایران باید ملی اعلام شود

  • رویکرد بازاری به آموزش آسیب زننده است

  • مناظره اجتماعی به دنبال عامل اصلی هدر رفت منابع آبی

  • بحران امنیت غذایی در سیستان و بلوچستان/ دامداری در این منطقه به صفر رسیده است

  • کتب کمک آموزشی، دانش آموز را وارد رقابت کاذب می کند

  • لزوم ایجاد تشکل های مردمی برای رفع بحران کم آبی