صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

فخاری گفت: حوزه فرهنگی، اجتماعی، ورزش همگانی و هنر عمومی شهری در الگوهای توسعه پایدار لزوماً زمینه های تولید درآمد نیستند و نباید در شهرداری نگاه درآمدزایی نسبت به فرهنگ و ورزش و هنرعمومی وجود داشته باشد.

برنامه " مناظره " رادیو گفت و گو با موضوع بررسی انتقادها به تجاری سازی و برون سپاری فضاهای ورزشی با حضور منبتی معاون سازمان مشارکت مردمی و سرمایه گذاری شهرداری تهران، نیک خو مشاور دفتر معاونت حقوقی وزارت ورزش و جوانان و ارتباط تلفنی با فخاری نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران به روی آنتن رفت.

فخاری در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار کرد: رویکرد شورای پنجم و شهرداری کنونی انسان محورتر کردن مدیریت شهری و توجه بیشتر به مفاهیمی چون عدالت برخورداری است. بودجه فعلی با درصدی تغییر همان الگو و وضعیت بودجه سال های گذشته را نشان می دهد و این ناشی از کاستی بودجه نویسی برای اماکن بوده است.

وی افزود: اگر بناست ما شهر را انسان محورتر اداره کنیم و فضای شهر اجتماعی تر باشد پس چرا بودجه فرهنگی اجتماعی کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است؟ جالب اینجاست که تخصیص آن هم کمتر از 50 درصد محقق شده است.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مأموریت شهرداری تهران در حوزه فرهنگی اجتماعی در زمینه ورزش این است که ورزش همگانی و فضاهای ورزشی را در دسترسی و به طور عادلانه در اختیار مردم قرار دهد.

این مقام مسئول تصریح کرد: اماکن ورزشی زیرساخت های فضاهای عمومی شهر هستند و لزوما نباید به فضاهای عمومی و شهری نگاه درآمدزایی و اقتصادی داشت.

فخاری تاکید کرد: حوزه فرهنگی، اجتماعی و حتی ورزش همگانی و هنر عمومی شهری در الگوهای توسعه پایدار لزوما زمینه های تولید درآمد نیستند و نباید در شهرداری نگاه درآمدزایی نسبت به فرهنگ و ورزش و هنرعمومی وجود داشته باشد.

همچنین در ادامه، منبتی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهارکرد: عمده مشوق هایی که شورای شهر برای توسعه اماکن ورزشی دارد مربوط به تخفیفات پرداخت عوارض است اما موضوعی که باید به آن توجه کرد، جلب مشارکت بخش خصوصی در اماکن ورزشی است.

معاون سازمان مشارکت مردمی و سرمایه گذاری شهرداری تهران افزود: تعریف ما از تجاری سازی لزوماً اضافه کردن فضای تجاری به اماکن ورزشی نیست کمااینکه می تواند اتفاق بیفتد اما هدف این است که چگونه می توان یک مکان ورزشی را با خدمات و کیفیت مدنظر مدیریت شهری از نظر اقتصادی توجیه پذیر کرد.

این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: در گذشته به موضوع بخش خصوصی اهمیت داده نمی شد تا اینکه کشور از نظر بودجه ای در مضیقه قرار گرفت. در این زمان بود که نیاز به بخش خصوصی ایجاد شد و اصل 44 قانون اساسی تصویب گردید.

منبتی یادآورشد: متاسفانه مدل واگذاری ها در کشور ما درست نبوده و این، مسائلی را ایجاد کرده است. در واگذاری این نوع از اماکن باید استانداردهای کیفی مکان پیوست قرارداد شود و چارچوب ارائه خدمات به مردم مشخص گردد ضمن اینکه تعرفه ارائه هم خدمات موضوعی نیست که بعد از واگذاری باز گذاشته شود و باید کاملا تعریف شده باشد.

همچنین نیک خو در مصاحبه با رادیو گفت و گو گفت: ما در طول هشت سال جنگ تحمیلی دچار عقب ماندگی هایی در زیرساخت های حوزه ورزش شدیم که البته این عقب ماندگی در دهه 70 با اجرای یک طرحی در کارخانجات تا حدودی برطرف شد اما متاسفانه برنامه ای متناسب با این زیرساخت و برای نگهداری و بهره برداری تعریف نشد.

وی خاطرنشان کرد: عدم طراحی برنامه ای در این راستا، ما را در دهه 80 دچار مشکل نگهداری و بهره برداری اماکن ورزشی کرد که بیش از توان آن ها را ساخته بودیم و در نهایت با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در برون سپاری و کاهش حجم تصدی گری دولت به عنوان یکی از دستگاه ها پیش قدم شدیم.

مشاور دفتر معاونت حقوقی وزارت ورزش و جوانان بیان داشت: مشارکت جدی بخش خصوصی در حوزه ورزش طی دهه های 60 و 70 امری غیرممکن بود. یعنی در دوره ای که ورزش هنوز به عنوان نیاز جدی در سبد خانوار مطرح نبود سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه هم توجیه اقتصادی نداشت.

مرتبط با این خبر

  • واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی با قانون اساسی منافات دارد