صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

معاون اسبق سازمان تربیت بدنی مطرح کرد : نمایندگان مجلس قصد استفاده ابزاری از دو حوزه ورزش و جوانان داشتند و بسیار عجولانه با این طرح موافقت کردند .

برنامه " مناظره " ویژه هفته جوان، با موضوع بایدها و نباید های تفکیک وزارت ورزش و جوانان با حضور دکتر داوود نوری ، مشاور برنامه ریزی و توسعه امور جوانان معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان و ارتباط تلفنی با مهندس فائقی ، معاون اسبق سازمان تربیت بدنی روانه آنتن شد.

در ابتدای مناظره رادیو گفت و گو ، داوود نوری هدف از ادغام دو سازمان و ایجاد وزارت ورزش و جوانان را ایجاد تغییرات مثبت در حوزه جوانان و ورزش دانست و اظهار کرد : اما آنچه که در ایران رخ داد خلاف انتظارات بود و واقعیت این است که هر دو سازمان کوچک تر شدند ، چرا که از یک سازمان بزرگ به معاونت وزارتخانه تنزل پیدا کردند.

وی افزود : اعتبارات معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان با بودجه ای که مجلس به عنوان یک سازمان جداگانه در نظر می گرفت تفاوت چندانی ندارد.بنابراین برای اینکه بتوانیم ساختار درست و کیفی را پیاده کنیم تا خواسته مقام معظم رهبری که اهمیت به جوانان است نیز برآورده شود ، مجلس شورای اسلامی باید قدم های محکمی در ایجاد سازمان منسجم بردارد.

مشاور برنامه ریزی و توسعه امور جوانان معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد : ادغام این دو سازمان به طور قطع اشتباه بوده است همانگونه که تا کنون هیچ اتفاق مثبتی در پی ادغام وجود نداشته است .با رویکرد موجود در کشور حتی وزارت جوانان هم مفید نخواهد بود چرا که حوزه ورزش نتیجه گرا و کمی اما حوزه جوانان کیفی است.

در ادامه مناظره رادیو گفت و گو ، فائقی در ارتباط تلفنی ، ادغام دو سازمان را عجولانه توصیف کرد و گفت : ورزش تا حدودی می تواند به موضوع جوانان بپردازد اما هیچگاه نمی تواند جامعیت سازمان ملی جوانان را داشته باشد. زیرا رسانه قوی و اقبال عمومی بیشتری در اختیار دارد.

وی افزود : تلاش برای ایجاد یک وزارتخانه واحد و سپس پافشاری برای تفکیک مجدد آن تنها تلف کردن زمان و هزینه است که درباره وزارتخانه های زیادی مانند صنعت ، معدن و تجارت اتفاق افتاده است.

معاون اسبق سازمان تربیت بدنی خاطر نشان کرد : موضوع جوانان بسیار گسترده تر از یک وزارتخانه است چرا که با بسیاری از وزارتخانه ها و سازمانها در ارتباط است و به معنای دقیق تر فرابخشی است.

فائقی گفت : ادغام دو سازمان بدون هیچ مطالعه و بررسی بین المللی و کتابخانه ای صورت گرفت و تنها به دلیل اینکه نمایندگان مجلس قصد استفاده ابزاری از این دو حوزه داشتند با این طرح موافقت کردند و بسیار سریع تصویب شد.

وی با بیان اینکه ادغام دو سازمان در حوزه نظارتی مجلس هم تاثیر مثبتی نداشته است ، اظهار کرد : در طول سال های ایجاد وزارت ورزش و جوانان اتفاق نو وجود نداشته است. سوالات نماینده های مجلس از وزیر ، بررسی مصرف صحیح اعتبارات اختصاص یافته و انحراف از برنامه های حوزه جوانان به درستی صورت نگرفته و حتی تحقیق و تفحص که یک کار همیشگی در مجلس است در خصوص بخش جوانان انجام نشده است.

مرتبط با این خبر

  • حذف صفر؛ جنگ روانی در اقتصاد را آرام می کند

  • فرمانده اقتصادی کشور مشخص نیست !

  • جایگزینی اسکناس هزینه و بار روانی دارد

  • حذف صفر از پول ملی؛ سرگرمی پر هزینه ای برای مردم است

  • واکاوی بایدها و نبایدهای حذف چهارصفر از پول ملی

  • سیل در زاگرس قابل پیش بینی بود

  • سازو کارهای مقابله با آسیب های شبکه‌های اجتماعی و سیاسی کاریهای این شبکه‌ها

  • بیشتر مدیران محیط زیست با رویکرد سیاسی و بدون تخصص هستند

  • خسارت ناشی از سیل در تمام جهان افزایش داشته است

  • مرور راهکارهای علمی پیشگیری از سیل در مناظره علمی