صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

الهام رباط جزی عنوان کرد : در زمینه نیروهای ماهر برای دبیری ورزش مدارس با کمبود مواجه هستیم ، این در حالی است که تعداد زیادی نیروی متخصص تربیت بدنی در کشور داریم که به استخدام آموزش و پرورش درنیامده اند .

برنامه " مناظره " با موضوع چرایی بی توجهی به زنگ ورزش در مدارس کشور علیرغم برنامه‌ها، گفته‌ها و شعارها در وصف اهمیت ورزش مدارس با حضور الهام رباط جزی ، کارشناس اداره کل تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

الهام رباط جزی در آغاز با بیان اینکه درس تربیت بدنی در حدود 90 سال است که جزو دروس پایه قرار گرفته است ، عنوان کرد: در تمام سال های گذشته ، این برنامه آموزشی با تغییرات سیستمی در آموزش و پرورش سرجای خود باقی مانده و هر مسئولی تصمیمی برای آن می گیرد اما نهایت خواست آنها افزایش کیفیت است .

وی فراهم نبودن زیر بنای لازم برای درس ورزش در مدارس را مشکل اساسی آن دانست و اظهار کرد : علاوه بر کمبود زیرساخت های مورد نیاز ، نیروهای ماهر برای دبیری ورزش بسیار کم است ، این در حالی است که تعداد زیادی نیروی متخصص تربیت بدنی در کشور داریم که به استخدام آموزش و پرورش درنیامده اند .

کارشناس اداره کل تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش در خصوص فضای استاندارد برای زنگ ورزش گفت : سرانه فضای آموزشی در کل دنیا برای هر دانش آموز نزدیک به یک مترمربع و در کشورهای توسعه یافته 4 متر مربع است . در حالی که این فضا در ایران 33 سانتیمتر مربع و در شهر تهران تنها 20 سانتی متر مربع است.

رباط جزی در بخش دیگری از برنامه مناظره رادیو گفت و گو به دلایل عدم موفقیت طرح های ورزشی اشاره کرد و توضیح داد : در سالهای اخیر طرح های جدید در ارتقای کیفیت تربیت بدنی مدارس تاثیر شایانی داشته است اما به دلیل زنجیره وار بودن نظام آموزشی باید حمایت مالی صورت بگیرد تا یک طرح با موفقیت به انجام برسد ، در غیر این صورت نیمه رها می شود.

وی از آماده سازی 30 هزار مدرسه در قالب طرح پویا خبر داد و عنوان کرد : کلاس درس تربیت بدنی با آلودگی هوا و باران تعطیل می شود . بهترین فضا برای این درس باید با ارتفاع 10 مترسرپوشیده ایجاد شود تا دانش آموزان به خصوص دخترها بتوانند با لباس خاص به فعالیت تربیت بدنی بپردازند.

این کارشناس تربیت بدنی با تاکید بر آموزش دوره های تربیت بدنی برای آموزگاران پایه ، بیان کرد : یک آموزگار نزدیک به 25 ساعت در هفته با دانش آموز ارتباط مستقیم دارد که از لحاظ دانشی او را آماده می کند. اگر دو ساعت از این زمان به تربیت بدنی اختصاص یابد مطمئنا سواد حرکتی دانش آموزان رشد چشمگیری خواهد داشت. همانطور که مشاهده شده بسیاری از آموزگاران ، پویایی بهتری نسبت به معلم های ورزش در کلاس خود ایجاد کرده اند.

مرتبط با این خبر

  • طرح آمایش سرزمینی نیازمند امکان سنجی و نیازسنجی در حوزه ورزش است

  • منابع انسانی در آمایش سرزمینی جایگاه ویژه ای دارد

  • آئین نامه انتخاب روسای فدراسیون ها اهداف دولت را تامین می کند

  • اختصاص ارز دولتی به ورزش قهرمانی؛ تنها راهکار کوتاه مدت در شرایط فعلی

  • آئین نامه انتخاب روسای فدراسیون ها تمرین مدنیت است

  • تصویب اساسنامه وزارت ورزش در یک قدمی صحن علنی مجلس

  • ورزش سوارکاری باید یک متولی داشته باشد

  • 18 هزار ورزشکار در المپیاد استعدادهای برتر ورزشی شرکت کردند

  • اهداف و عملکرد المپیاد استعدادهای برتر ورزشی رضایت بخش است

  • وزارت ورزش تمرکز را بر پرورش استعداد معطوف کند