صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

حمید جلالوندی با بیان این اینکه قوانین و ضوابط و استانداردهای زیادی درحوزه محیط زیست تدوین شده است گفت:ما در بحث تقنینی مشکلی نداریم ولی در اجرا همیشه دچار مشکل بودیم یعنی وقتی خواستیم اجرا بکنیم با مجموعه ای از عوامل بازدارنده مواجه بودیم.

برنامه «دستاورد» رادیو گفت و گو با موضوع دستاوردهای سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور دکتر حمید جلالوندی مدیرکل ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست به روی آنتن رفت.

حمید جلالوندی با ذکر اینکه مطلوبیت یا کیفیت خوب محیط زیست تنها با اقدامات سازمان محیط زیست تبلور پیدا نمی کند، تصریح کرد: در واقع مجموعه ای از اقدامات هماهنگ بین دستگاه های مرتبط می تواند سیاست ها را به سمت و سویی ببرد که مردم خروجی اش را در ایجاد محیط زیستی خوب، ببینند.

وی تاکید کرد: اگر در سطح کشور و جامعه، مسائل محیط زیستی خیلی بحرانی یا مسئله داری وجود دارد که به عنوان یک پدیده یا یک مشکل روی میز است و مردم با آن در گیر هستند، نشان از این است که ما محیط زیست خوبی را نداشتیم و این نشان از این است که محیط زیست در دستور کار تصمیمی گیری ها، اولویت نبوده است.

مدیرکل ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار داشت: سازمان محیط زیست به عنوان متولی دولتی بخش محیط زیست کشور سلسله اقداماتی را از زمانی که شکل گرفته تاکنون داشته و در بعضی از حوزه ها موفق بوده و در بعضی از حوزه ها به دلیل ناهماهنگی دستگاه های دیگر نتوانسته به آن هدف اصلی برسد.

وی با بیان این اینکه قوانین و ضوابط و استانداردهای زیادی در حوزه محیط زیست تدوین شده است، گفت: ما در بحث تقنینی مشکلی نداریم ولی در اجرا، همیشه دچار مشکل بودیم یعنی وقتی خواستیم اجرا بکنیم با مجموعه ای از عوامل بازدارنده مواجه بودیم.

جلالوندی با یادآوری شعار "دولت محیط زیستی" دکتر روحانی، بیان داشت: این شعار یعنی بیشتر مصوبات، اعتبارات و رویکردها به سمتی بیاید که محیط زیست اولویت شود اگر این شعار در عمل انجام شود می توانیم شاهد باشیم که وضعیت محیط زیست هر روز بهتر شود اما اگر در قوانین و موضوعاتی که باید باشد، خودش را نشان ندهد و فقط با گفتن شعار "دولت محیط زیست" راه به جایی نخواهیم برد.

وی قانون هوای پاک را یک حرکت زیرساختی مهمی برشمرد و گفت: در دولت دوازدهم، آیین نامه هایی که این قانون لازم داشت ایجاد شده ولی پروژه های خیلی زیادی در گذشته بدون نظر محیط زیست و با شرایط دیگری مصوبات را اجرا کردند و اکنون به عنوان معضل با آن ها مواجهیم از جمله فعالیت هایی که در حوزه سد سازی در کشور پیش آمده و منجر به خشک شدن تالاب ها و رودخانه ها شده اند.

مرتبط با این خبر

  • مرور دستاوردهای شرکت مدیریت منابع آب ایران

  • بررسی دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  • رعایت کیفیت سوخت یورو 4 در هشت کلانشهر کشور

  • مرور دستاوردهای سازمان حفاظت محیط زیست و آینده پیش روی آن

  • 11 میلیون نفر در تعاونی ها فعالیت می کنند

  • تبیین دستاوردهای اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  • فعالیت 60 هزار نفر در حوزه فرهنگی، هنری و اردویی در آموزش و پرورش

  • تحلیل و بررسی دستاوردهای وزارت آموزش و پرورش

  • عدم جهت گیری سیاسی؛ عامل اصلی رشد مضاعف فانوری نانو

  • آموزش ها در سازمان فنی و حرفه ای بر اساس استاندارد مهارت آموزشی است