سوفیا سه شنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

در برنامه "سوفیا" مطرح شد؛ شب اول قبر از چه کسانی سوال نمی شود؟

استاد علوم ارتباطات و فلسفه دانشگاه امام صادق(ع) درتوضیح فلسفه مرگ و شب اول قبر، راه و مسیر آتی انسان را تا قیامت برآمده از شب اول قبر دانست و حب علی بن ابی طالب(ع) را تنها راه نجات زندگی اخروی عنوان کرد.

1398/11/02
|
13:37
|

به گزارش رادیو گفت وگو محمدهادی همایون با حضور در برنامه "سوفیا" چرخه غیبت و ظهور را به‌سان یک سنت الهی تفسیر کرد و گفت: «غیبت باید از انحصار یک زمان و یک رخداد خارج شود؛ چون این جریان استمرار داشته و تا قیامت ادامه دارد.»

وی در ادامه با اشاره به ماجرای شب اول قبر و حقیقت ذاتی آن اظهار کرد: «پرسش و سوالات شب اول قبر منحصر به مومنان محض و کافران محض است و اینان کسانی اند که تکلیف شان مشخص است.»

همایون با اعلام اینکه پس از پرسش و پاسخ در شب اول قبر، جهت انسان برای آینده مشخص می شود، اظهار کرد: «در روایات آمده است قبر برای مومن وسعت می یابد و دری به سمت بهشت برای او گشوده شده و ضمن دیدن بهشت، بدان سمت حرکت خواهد کرد.»

***حال برزخیان چگونه است؟

وی با بیان اینکه در شب اول قبر ورود به عرصه آینده برای فرد، کم کم مهیا می شود، گفت: «از افراد متوسط سوالی نمی شود چون تکلیف و جهت گیری آنان روشن نیست.»

همایون افزود: «این افراد در فیلترها و صافی های برزخ وارد آمده و آنقدر پیش می روند تا برای سوال آماده شوند و تا قیامت تکلیف همگان روشن شده است.»

وی ادامه داد: «آن هایی که تکلیف روشنی دارند، در شب اول قبر مورد سوال قرار گرفته و در نتیجه برای ورود به عرصه رجعت آمادگی دارند.»

***امام عصر(عج) بر همه جهان و زمان ها مسلط است

همایون حقیقت سوالات شب اول قبر را، حب امیرالمومنین(ع) عنوان کرد و گفت: «حضرت می فرمایند کسی مرا جز مومنین محض دوست ندارد و کسی بغض مرا ندارد، جز کافر محض.»

وی با بیان این مطلب به داستان غیبت برای افرادی که در حوزه کفر گرفتار آمده اند، خاطرنشان کرد: «این افراد در فتنه و صافی های برزخ گرفتار می شوند. عده ای بقدری ایمان دارند که دوران غیبت را به منزله ی مشاهده، در می یابند.»

همایون با اعلام اینکه دید مومنانه باید نسبت به امام عصر(عج) گسترش یابد، خاطرنشان کرد: «امام عصر-عج- نباید در تمام سنین فرد و نیز از منظرِ ظاهر و غایب بودن ایشان، در ذهن مومن تفاوتی داشته باشد؛ چراکه امام بر همه جهان مسلط است.»

***قیامت شب ندارد

این استاد فلسفه تصریح کرد: «غیبت، امام را از حد و حدود فهم ما جلوتر می برد و ما به سمت امام پیش می رویم تا جایی که در پشت سر امام حاضر شویم و این سیر تا دارالقرار –قیامت- ادامه دارد و این چرخه رشد بشر در سنت الهی است.»

همایون افزود: «در قیامت شبی وجود ندارد و همه ایام روز، -ظاهر و شفاف- است. در قیامت پرده ها کنار رفته و انسان قادر به دیدنِ حقیقت صحنه است.»

وی اضافه کرد: «اگر پرده برای کسی کنار نرود، حقیقت بر او پوشیده است و ممکن است به قسمی از قیامت نائل شود که [همسو با جهنم باشد]. قیامت امروز نیز وجود دارد و با رشد انسان به مرور پرده ها از پیش چشم انسان کنار می رود تا حقیقت دیده شود.»

***ظهور، حرکت از ظاهر به باطن است

در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو ابراهیم خانی، دکترای علم فلسفه و کلام ضمن برقراری ارتباط تلفنی با برنامه "سوفیا" غیبت و ظهور حضرت حجت(عج) را متاثر از عقبه هستی شناسانه فیلسوفان خواند و افزود: «اینکه عالم و انسان چگونه تصور می شوند، در فهم در ظهور و غیبت تاثیر گذار است.»

وی درک مادی صرف انسان را موجب ناممکن شدن فهم ظهور دانست و افزود: «گاه با یک مطلب فهم عقلی صورت می گیرد و در خیال انسان، صورت گری شده و بر زبان جاری می گردد. ولی گاه از عالم محسوس، مطلبی به عالم معقول رخ می دهد؛ لذا آخر الزمان، گذر از ظواهر به سمت باطن عالم است و این مسیر برای همه اولیای الهی باز بوده.»

خانی خاطرنشان کرد: «ظهور حضرت حجت(عج) در صحنه حیات اجتماعی رقم می خورد؛ یعنی بشر به سطحی از شعور و آگاهی می رسد که به باطن عالم راه یافته و آن را در ک می کند.»

دسترسی سریع
سوفیا