سوفیا سه شنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

از نگاه علم فلسفه تشریح شد؛ انسان چگونه به غم کمال گرا و مثبت می رسد؟

کارشناس جامعه شناسی با اشاره به اینکه غمگینی آدمی دارای طیف های مختلف است، نهایت آن را غمگینی کمال گرا دانست که در انسان موجب حسی مثبت می گردد.

1399/03/28
|
08:15
|

دکتر محدثی ضمن تشریح فلسفه حزن در برنامه "سوفیا" با اشاره به انبوه مباحث موجود در ادبیات گفت: وقتی از غم، غصه، اندوه و افسردگی سخن می گوییم، ابتدا باید تعریفی از این واژگان داشته باشیم و تفاوت های آنان را بشناسیم.

وی این موضوع را دارای معانی گوناگون دانست که گاه با یکدیگر خلط می شوند و افزود: نخست باید نسبت غمگینی را با دیگر مفاهیم معلوم کنیم؛ این عاطفه پایه ای است که تحت تاثیر محرک های مختلف به آدمی دست می دهد.

محدثی برای غمگینی آدمی یک طیف قائل شد و گفت: این مباحث پیچیده هستند و باید روشن و مشخص شوند و بعد از این کار، به غمگینی کمال گرایانه با کارکردهای معنوی و مثبت می رسیم.

وی در خصوص طیف غمگینی اظهار کرد: انسان بیش از 11 نوع غم را تجربه می کند و ادبیات نیز آن را با واژگانی گوناگون تعریف می کند.

*طیف های حزن کدامند؟

محدثی ماتم، غمگینی، حزن و... را اجرای این طیف دانست و افزود: بعنوان مثال غم ناشی از فقدان کسی یا چیزی که بدان تعلق عاطفی داریم، غصه و اندوه را بدنبال دارد. همچنین غم ناشی از شکست در کوشش ها و یا غم ناشی از ارزیابی اخلاقی خود از انواع این طیف است.

وی غم ناشی از مسئولیت اخلاقی یا دیگر دوستی را بخشی دیگر از این طیف دانست و گفت: غم ناشی از حفره های وجودی که جنبه اگزیستانسیالیستی دارد در کنار غمی که منشأ بیولوژیک دارد، از دیگر جنبه های حزن است.

*غم شاعرانه و اندیشه ورزانه

محدثی غم ناشی از اندیشه ورزی صرف مانند از بین رفتن دایناسورها یا تاریک شدن خورشید را از مثال هایی دیگر اندیشیدن و ایجاد غم عنوان کرد و غم شاعرانه را نیز مصداقی دیگر از حزن دانست.

وی در بخشی دیگر از این مصاحبه رادیویی گفت: شنیدن این عبارت که غم کارکردهای مثبت دارد، قدری عجیب است چراکه غم را جز عواطف منفی دسته بندی می کنیم ولی این دسته بندی متعارف است و بنیاد علمی و قابل دفاعی ندارد.

*انسان تنها موجود حزن انگیز زمین

همچنین دکتر میری، پژوهشگر فلسفه در این برنامه شبانگاهی اظهار کرد: حزن یک صفت یا بعد اگزیستانس انسان است و او تنها موجود در این کره خاکی است که دچار حزن و اندوه می شود.
وی در اینباره چنین توضیح داد: این حزن و اندوه بخشی از وجود انسان است که صرفا از منظر کارکردی نمی توان بدان نگریست؛ بلکه بخشی از مدالیته انسانی است که به او قدرت، افق، حرکت و پویایی می دهد.

* حزن، بخشی از اگزیستانس انسان است

میری با بیان اینکه اینگونه غم را موجب تعریف چشم اندازهایی نوین در زندگی انسان می شود، گفت: حزن جزئی از عالمیت انسان است؛ هرچند موجودات دیگر نیز روی کره زمین زندگی می کنند اما هر یک از انسان ها عالمی مجزا برای خود دارند و لذا می توان گفت حزن، بخشی از اگزیستانس انسان است.

وی در بخشی دیگر از گفت وگوی خود با برنامه "سوفیا" خاطرنشان کرد: حدیثی است که می فرماید مومن حزنش را در قلب و شادی را در چهره نمایان می سازد.

میری با بیان این مطلب افزود: در این میان انسان مومن به شهود و درجه ای از ایمان رسیده است که پیامبر(ص) صفات و شاخصه ای برای چنین انسانی تعریف می کند و گویی برای این فرد یک دیالکتیک وجود دارد که میان وجه باطنی و ظاهری انسان نمایان می گردد.

"سوفیا" با اجرای محمدجواد ادبی روانه آنتن رادیو گفت وگو شد.

دسترسی سریع
سوفیا