پرسمان هر روز از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو گفت و گو

پرسمان

ریاست سازمان خصوصی سازی: عملیات واریز سود سهام عدالت،فاقد مدیریت صحیح

ریاست سازمان خصوصی سازی کشور اذعان کرد: هدفی که در حال حاضر پی گیر آن هستیم واریز سود سهام به حساب تک تک مشمولین سهام عدالت است اما در این راستا فاقد اعمال مدیریت صحیح هستیم.

1396/09/23
|
11:59
|

مهندس میر علی اشرف پوری حسینی،ریاست سازمان خصوصی سازی کشورمان در گفتگو با برنامه ی پرسمان رادیو گفت و گو پیرامون بررسی سهام عدالت و نیز چالش های پیش روی آن در مسیر واگذاری ها با اذعان به اینکه 10 سال است این طرح تمام شده و تکلیف مردم و شرکت ها مشخص گردیده است تصریح کرد: در حال حاضر 49 شرکت داریم که بخشی از سهام آنها به مشمولین سهام عدالت تعلق یافته است.

وی اضافه کرد: در بین این 49 شرکت بعضا شرکتی وجود دارد که 1 درصد از سهام آن متعلق به مشمولین و در برخی دیگر از شرکت ها نیز 80 درصد سهام متعلق به مردم تشخیص داده شده است.

معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در حال حاضر چالش اصلی ما در این راستا رسیدن به جواب این پرسش است که چطور می توان 70 درصد سهام یک شرکت را توسط 49 میلیون نفر مدیریت کرد؟ و اینکه آیا میتوان مجمع عمومی برای آن برپا نمود بطوریکه در آن اعمال رای شود؟

وی تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما زیر ساخت های چنین عملیاتی وجود نداشته و طراحی نیز نشده است ضمن اینکه تعداد شرکت هایی که سهام غیر مدیریتی آنها(کمتر از 17 درصد) به مردم داده شده کم و در مقابل تعداد شرکت هایی که سهام عدالت به آنها بطور مدیریتی و کنترلی تعلق گرفته زیاد است.

پوری حسینی با تاکید بر اینکه ساز و کاری به منظور اعمال مدیریت مستقیم مردم طراحی نشده اذعان کرد: به لحاظ فیزیکی و الکترونیکی تحقق چنین امری برای ما مقدور نیست اما هدف بزرگی که تا به امروز پی گیر آن بوده ایم واریز سود سهام به حساب تک تک مشمولین بوده است.

ریاست سازمان خصوصی سازی کشور در ادامه اظهار داشت: در خصوص چگونگی واگذاری مدیریت سهام عدالت به اقشار مردم از ابتدا طرح وجود یک واسط در این میان مطرح بود و بعبارت دیگر خواهان آن بودیم که 49 شرکت فعلی را در شرکتی واسط قرار داده و سود سهام را بطور مساوی بین آنها تقسیم کنیم اما اینکه وجهه ی شرکت واسط چگونه باید باشد از دیرباز محل مناقشه بوده است.

وی تصریح کرد: تا به امروز راهکاری بدون نقص در خصوص شرکت واسط ارائه نشده البته 2 سال قبل گزارش پیش نویسی را خدمت هیئت دولت تقدیم کردیم که بعد از بررسی های مفصل در هیئت وزیران به تصویب رسید ولی کماکان به قانون تبدیل نشده است.

معاون وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود با اذعان به اینکه در مدیریت پرداخت سود سهام عدالت به مشمولین آن دچار ضعف و ناتوانی هستیم اضافه کرد: تعلق سود سهام به مشمولین قطعی است ولی ما همچنان با مصوبه ی سال 1389 هیئت وزیران(مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی اعمال مدیریت کنند) پیش می رویم و اعتقاد داریم راه خوبی نیست ولی ناچار به ادامه ی آن هستیم چرا که در این راستا تاکنون راه بهتری را نتوانسته ایم جایگزین کنیم.

برنامه ی پرسمان هر روز ساعت 13:15 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش خواهد شد.

فایل صوتی این برنامه را می توانید از تارنمای رادیو گفت و گو دانلود فرمایید.

دسترسی سریع
پرسمان