فردای روشن نوروز99 از ساعت 09:00 - 16:40 - 23:55 به مدت 10 دقیقه

رادیو گفت و گو

فرداي روشن

در برنامه فردای روشن مطرح شد: پژوهش مهم ترین نیاز یک پزشک است

دبیر کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: یک پزشک بنابه حساسیت کار خود باید از جدیدترین علوم و آورده های علمی دنیا مطلع باشد و با اهتمام به آخرین یافته های پزشکی نسبت به درمان بیمار خود اقدام کند.

1397/04/30
|
16:00

برنامه فردای روشن با موضوع بررسی پژوهش در دانشگاه شهید بهشتی، با حضور رضا طاهریان (دبیر کمیته پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه رضا طاهریان با اشاره به فعالیت های کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: تقویت پژوهش و آموزش پژوهش در قشر دانشجویان پزشکی مهم ترین هدف از تاسیس کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از دانشجویان حاضر در دانشگاه های برتر کشور اطلاع و درک دقیقی از اهمیت پژوهش در رشته های پزشکی را ندارد.

دبیر کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به نواقص آیین نامه های پژوهشی در دانشگاه ها، عنوان کرد: آیین نامه های پژوهشی موجود در دانشگاه ها انگیزه دانشجو برای قرار گیری در مسیر تولید علم را تقویت نمی کنند.

وی با بیان این که کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مسئول مستقیم ظرفیت های پژوهشی این دانشگاه است، عنوان کرد: این کمیته با حضور شوراهای مختلف دانشجویی اداره می شود، به طوری که بر اساس نظر معاونت پژوهشی دانشگاه یک نفر از اعضای شوراها به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شده و عهده دار مسئولیت کمیته می شود.

رضا طاهریان اضافه کرد: فعالیت یک دانشجو به عنوان دبیر کمیته پژوهشی در دانشگاه شهید بهشتی می تواند بسیاری از ضعف های سیستم های اداری را رفع کند، چرا که یک دانشجو بسیار بهتر و دقیق تر از مسئولین دانشگاه از نیازها و درخواست های دانشجویی مطلع می شود.

وی با اشاره به این که نیاز مستمر یک فارغ التحصیل رشته پزشکی به ظرفیت های پژوهشی، اظهار داشت: یک پزشک بنابه حساسیت کار خود باید از جدیدترین علوم و آورده های علمی دنیا مطلع باشد و با اهتمام به آخرین پژوهش ها و یافته های پزشکی نسبت به درمان بیمار خود اقدام کند.

دبیر کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به پایان نامه های رشته های پزشکی در این دانشگاه، توضیح داد: متاسفانه در حال حاضر کمیت مقاله ها و پایان نامه های پژوهش محور در حوزه پزشکی برای دانشجویان بسیار مهم تر از کیفیت است.

دسترسی سریع
فردای روشن