صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه ها از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رئیس پردیس بین الملل دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: ارزشمندترین سرمایه یک دانشگاه زمانی به بار می نشیند که فارغ التحصیلانش در حوزه های مختلف صنعت و کشور مشغول کار و نوآوری باشند.

برنامه "فردای روشن" با موضوع بررسی جایگاه پژوهش در دانشگاه تربیت مدرس، با حضور دکتر سید عباس شجاع الساداتی (رئیس پردیس بین الملل دانشگاه تربیت مدرس) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر سیدعباس شجاع الساداتی با بیان این که آموزش و پژوهش کیفی سرلوحه کار دانشگاه تربیت مدرس است، گفت: با توجه به این که دانشگاه تربیت مدرس سابقه زیادی در مقایسه با سایر دانشگاه های معتبر کشور ندارد، رتبه های علمی خوبی را در سطح داخلی و خارجی کسب کرده است.

وی با اشاره به این که دانشگاه تربیت مدرس حدود 9 هزار دانشجو دارد، اظهار داشت: دانشگاه تربیت مدرس در حال حاضر 740 نفر هیات علمی دارد.

رئیس پردیس بین الملل دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به این که ارتقای کیفیت مهم ترین اولویت دانشگاه تربیت مدرس است، عنوان کرد: سیاست های متعدد دانشگاه تربیت مدرس هیچ گاه کمیت را بر کیفیت ترجیح نمی دهند، به طوری که این موضوع در جذب دانشجویان مختلف نیز رعایت می شود.

وی با اشاره به بودجه 250 میلیاردی دانشگاه تربیت مدرس در ردیف بودجه کشور، تصریح کرد: بیشتر افراد گمان می کنند که هر دانشگاه باید بر اساس آمارهای دقیق هزینه های مشخصی را داشته باشد، در حالی که هزینه های مختلف می تواند متغیر باشد.

دکتر سیدعباس شجاع الساداتی با بیان این که دانشجویان فارغ التحصیل سرمایه دانشگاه ها هستند، اظهار داشت: ارزشمندترین سرمایه یک دانشگاه زمانی به بار می نشیند که فارغ التحصیلانش در حوزه های مختلف صنعت و کشور مشغول کار و نوآوری باشند.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند دانشگاه تربیت مدرس در حوزه های مختلف علمی عنوان کرد: تکنولوژی های تک از جمله مهم ترین حوزه هایی است که دانشگاه تربیت مدرس با تمرکز بسیار بالایی پیگیری می کند.

رئیس پردیس بین الملل دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به این که در حال حاضر حدود 200 دانشجوی خارجی در این پردیس مشغول تحصیل هستند، تصریح کرد: پردیس بین الملل دانشگاه تربیت مدرس مختص دانشجویانی است که از خارج کشور و برای تحصیل به ایران آمده اند.

مرتبط با این خبر

  • دانشگاه آزاد در مسیر پژوهش محوری قرار می گیرد

  • حفظ دستاوردهای انقلاب مهمترین کارکرد بسیج دانشجویی است

  • موضوع بسیج انقلابی گری است

  • ارتباط صنعت و دانشگاه باید دو طرفه باشد

  • کارآمدترین دانشجویان عضو انجمن های علمی می شوند

  • کارآفرینی مهم ترین کارکرد انجمن های علمی است

  • نهادهای دولتی با انجمن های علمی موازی کاری می کنند

  • بسیج دانشجویی، اندیشه های انقلاب را به دانشگاه ها تزریق کند

  • بسیج دانشجویی و استکبارستیزی در دانشگاه ها روی موج گفت و گو

  • بسیج، بستری برای رشد فردی و عمومی است