زمین 360 درجه پنجشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

زمين 360 درجه

كارشناس مدیریت پسماند: شایسته سالاری در سازمان محیط زیست جایگاهی ندارد

کارشناس مدیریت پسماند گفت: به دلیل نبود شایسته سالاری و وجود افراد متخصص در سازمان محیط زیست، برنامه مشخصی برای مدیریت پسماندها وجود ندارد.

1396/09/11
|
11:45
|

مرادی کیا کارشناس مدیریت پسماند در مصاحبه با برنامه "زمین 360 درجه" درباره وضعیت مدیریت پسماندها درکشورهای توسعه یافته گفت: اگر امروز وضعیت پسماند و محیط زیست در کشورهای توسعه یافته به حد مطلوبی رسیده بدان معنی نیست که از اول چنین شرایطی در این کشورها فراهم بوده است. قبل از این، وضعیت این کشورها تاسف بار بوده است. میلیون ها نفر در صد سال گذشته به دلیل مدیریت غلط پسماند ها در جهان مرده اند. به همین دلیل آن ها تصمیم گرفتند با وضع قوانینی از اتفاقات تلخ گذشته جلوگیری کنند و با یک فرآیند 30 ساله به وضعیت کنونی رسیده اند.

او افزود: می دانیم در شمال کشور روی پله های سستی قدم بر می داریم اما درس نمی گیریم و سرنوشت نسل آینده برایمان مهم نیست. پسماندهای پزشکی، درمانی و بیمارستانی رها شده است و خیلی راحت خطر را برای نسل آینده به ارث می گذاریم.

مرادی کیا ادامه داد: سوء مدیریت، نبود قوانین بازدارنده و قوانین تخصصی در مدیریت پسماند و محیط زیست، عدم تخصیص بودجه کافی، آگاهی نداشتن شهروندان از وظایف خود و افشاگری غیر اصولی رسانه ها باعث بروز چنین مشکلاتی شده است. ضمن این که سازمان محیط زیست فاقد افراد متخصص است چرا که شایسته سالاری در این سازمان وجود ندارد.

کارشناس مدیریت پسماند بیان کرد: شورای اسلامی شهرها به دلایل غیر منطقی وظایف مربوط به مدیریت پسماند را به سازمان مدیریت شهرها سپرده اند. شهرداری ها هم برای امحای زباله های بیمارستانی پول دریافت می کنند.این در حالی است که پول هایی که از سوی بیمارستان ها به شهرداری برای مدیریت پسماندها پرداخت می شود با پولی که بیمارستان ها از مردم بابت تولید زباله ها دریافت می کنند، هم خوانی ندارد. شهرداری های نیز مجبور هستند با این هزینه اندک و قانون اجباری که بر عهده آن ها گذاشته شده، زباله ها را تا حدودی بازیافت کنند و در مواردی آن ها را رها کنند.

مرادی کیا خاطر نشان کرد: به جز سوء مدیریت نبود اعتبارات نیز به موضوع مهمی تبدیل شده است. سونامی سرطان در شمال کشورغوغا کرده است. باید شرایطی را فراهم کنیم تا بخش خصوص برای سرمایه گذاری وارد شود.

دسترسی سریع
زمین 360 درجه