صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 9:00 به مدت 55 دقیقه

موسوی گفت: برای تأمین حق آبه دریاچه ارومیه باید به غیر از محل سدها تمرکز کرد. با کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز از چاه های حریم می توان این مشکل را حل کرد.

برنامه " زمین 360 درجه " رادیو گفت و گو با موضوع حق آبه محیط زیست از دریاچه ارومیه و در ارتباط تلفنی با مهندس سید مرتضی موسوی مدیر کل دفتر حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روی آنتن رفت.

مدیرکل دفتر حوضه آبریز دریاچه ارومیه اظهار داشت: علت خشکی دریاچه ارومیه را باید در بحث های حکمرانی و بخشی نگری در دستگاه های اجرایی جستجو کرد.

وی افزود: حاکمیت باید اقتدار لازم را برای انتظام بخشی به بهره برداری از منابع آب داشته باشد و این وظیفه تنها مختص وزارت نیرو نیست بلکه یک وظیفه فرابخشی است که همگان باید کمک کنند، چراکه مدیریت آب یک موضوع فرابخشی است.

مهندس موسوی در ادامه این برنامه خاطرنشان کرد: ما در توسعه بهره برداری از منابع آب یک مسیر اشتباه را رفتیم و وارد مسائل اجتماعی شدیم؛ یعنی مردم معیشت خود را با بهره داری از منابع آب و به صورت غیرمجاز گره زدند و این مشکل بزرگی است که باید راهکارهایی را برای رفع آن پیدا کرد تا حق آبه دریاچه بازگردد.

مدیرکل دفتر حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: متاسفانه با واگذاری عرصه منابع ملی به مردم بیشتر منابع برای کشاورزی استفاده می شود و الگوهای کشت به سمت مصارف پرآب بَر و تولید محصولات با بیشترین مصرف آب رفته است.

وی با اشاره به راهکارهایی برای این مسئله عنوان کرد: برای تأمین درآمد و معیشت مردم به غیر از منابع آبی باید جایگزین هایی را در نظر بگیریم تا ضمن جلوگیری از بهره برداری که به محیط زیست صدمه می زند پایداری زندگی خود مردم نیز حفظ شود.

مدیرکل دفتر حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیان داشت: ما به مطالعات عمیق اجرایی نیاز داریم که آن را در پایلوتی پیاده کنیم و عملا با تغییر الگوی کشت کار اجرایی موثری را جایگزین کنیم.

مهندس موسوی اظهار داشت: متاسفانه راهکارهای عملی در برنامه احیای دریاچه ارومیه اجرا نشده است. همه دستگاه های متولی باید پای کار بیایند تا مردم هم همکاری کنند و از محیط زیست سالمی برخوردار شوند.

وی مطرح کرد: برای تأمین حق آبه دریاچه ارومیه باید به غیر از محل سدها تمرکز کرد. با کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز از چاه های حریم و سدها تا حدودی می توان این مشکل را حل کرد.

مدیرکل دفتر حوضه آبریز دریاچه ارومیه در پایان تاکید کرد: همه واحدها از جمله مجلس و حوزه قضایی باید خود را در این زمینه مسئول بدانند در غیر این صورت مکانیزمِ صرفاً کاهش مصرف از سدها نمی تواند حق آبه دریاچه را فراهم کند.

مرتبط با این خبر

  • زمین 360 درجه رادیو گفت و گو از انرژی های خورشیدی می گوید

  • «تقریبا هیچ»؛ دستاورد طرح احیای دریاچه ارومیه !

  • توسعه اراضی آبی؛ عامل تامین نشدن حق آبه دریاچه ارومیه

  • رویکرد سیاسی به دریاچه ارومیه، مرگ آن را رقم خواهد زد

  • وضعیت فعلی دریاچه ارومیه امیدوارکننده است

  • احیای دریاچه ارومیه؛ در گرو رفع بیکاری و موانع توسعه گردشگری

  • توسعه گردشگری؛ راهکاری مهم در جهت احیای دریاچه ارومیه

  • رادیو گفت و گو در جست و جوی حق آب محیط زیست از دریاچه ارومیه

  • راه اندازی جریان پایش جنگلها و مراتع به منظور حفظ تنوع زیستی

  • مجلس واگذاری حفاظت از تنوع زیستی به جهاد کشاورزی را بررسی می کند