هاشور شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

یك روانشناس گفت: تغییر نگرش سبب دگرگونی ساختارها می شود

یک مشاور خانواده اظهار داشت: متاسفانه امروزه تمرکز و توجه جامعه و مسئولین بر آسیب های اجتماعی مشخص و شاخص واقع شده است، در حالی که این آسیب های شاخص می توانند ریشه در سایر آسیب های پنهان داشته باشند.

1396/08/08
|
09:01

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی آسیب شناسی مسائل اجتماعی در ایران به ویژه طلاق و اعتیاد، با حضور دکتر مستوره سادات مدرسی (روانشناس و مشاور خانواده و مدرس دانشگاه) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر مستوره سادات مدرسی با اشاره به تعریف آسیب های اجتماعی، گفت: آسیب های اجتماعی به دسته ای از نابسامانی و ناهنجاری هایی گفته می شود که به صورت فردی و گروهی در زندگی شخص یا اشخاص یک جامعه پدید می آید، به طوری که ریشه در پیامدهای نامطلوب اجتماعی دارد.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: رنجش های روانی، جسمی و مادی اقشار ضعیف جامعه از جمله مهم ترین اثرات بروز آسیب های اجتماعی در یک کشور به شمار می آیند.

این مدرس دانشگاه با بیان این که گستره ی موضوعات آسیب های اجتماعی بسیار وسیع بوده و فقط محدود به مشکلات طلاق و خانواده ها نمی شود، اظهار داشت: شناخت دقیق وسعت و گستردگی آسیب های اجتماعی در کشور معرفی تمامی موضوعات مطرح در آسیب های موجود می تواند شروعی مناسب برای رفع آسیب های مختلف باشد.

وی همچنین در ادامه تاکید کرد: متاسفانه امروزه تمرکز و توجه جامعه و مسئولین بر آسیب های اجتماعی مشخص و شاخص واقع شده است، در حالی که این آسیب های شاخص می توانند ریشه در سایر آسیب های پنهان داشته باشند.

دکتر مستوره سادات مدرسی با اشاره به این که متاسفانه نوع مدیریت های داخلی در کشور جزیره ای شده است، گفت: با تشکیل ستادهای بین سازمانی مشکل عملکرد جزیره ای مدیریت در کشور رفع نمی شود، در حالی که این کار می تواند میزان عملکردهای جزیره ای را کاهش دهد.

وی با بیان این که تغییر نگرش همواره سبب دگرگونی ساختارها می شود، اظهار داشت: تا زمانی که نگرش مدیریتی در قالب نگرش های سیستمی نباشد، تمامی ساختارها دچار معضل جلسه زدگی خواهند بود، به طوری که جلسات متوالی باعث می شود تا امور مختلف نادیده گرفته شده و به تظاهر مبدل شوند.
این مشاور خانواده همچنین در ادامه افزود: متاسفانه امروزه در مقابله با آسیب های اجتماعی موضوع رفع علت بروز آسیب مورد توجه مسئولین قرار نمی گیرد، به طوری که یک آسیب خاص می تواند توانایی رشد و بروز مجدد داشته باشد.

وی با اشاره به این که تشخیص صورت مسئله در مقابله با آسیب های اجتماعی همواره باید در اولویت امر قرار گیرد، اذعان داشت: استخراج آمارها و معرفی آسیب های مختلف در عرصه های گوناگون نمی تواند مشخص کننده صورت مسئله باشند، در حالی که تمامی آسیب های اجتماعی سر منشا خاصی دارند که باید مورد تحلیل قرار بگیرد.

فایل صوتی برنامه گفت و گوی اجتماعی از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، متذکر می شود که این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دسترسی سریع
هاشور