هاشور شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

در برنامه هاشور مطرح شد: اعتیاد درمان پذیر است

مدیر کمیته پژوهشی کانون کشوری درمانگران اعتیاد اظهار داشت: در حال حاضر 7 هزار و 200 مرکز سرپایی درمان اعتیاد در سراسر کشور با حضور حدود 12 هزار پزشک خدمات درمانی اعتیاد ارائه می دهند.

1397/04/12
|
10:45

برنامه هاشور با موضوع دستگیری تا بهبود معتادین، با حضور دکتر فرشید علی شعار (مدیر کمیته پژوهشی کانون کشوری درمانگران اعتیاد) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

دکتر فرشید علی شعار با اشاره به این که اعتیاد امری درمان پذیر است، گفت: اعتیاد همانند بسیاری از بیماری های رایج در کشور برای درمان نیازمند زمان است، در حالی که شدت آسیب و میزان همکاری بیمار در درمان اعتیاد تاثیر بسزایی دارد.

وی با بیان این که اعتیاد بیماری جسمی، روحی، مزمن و عودکننده است، اظهار داشت: خوشبختانه امروزه قوانین متعدد در حوزه اعتیاد، فرد معتاد در حال درمان را به عنوان یک بیمار می شناسند.

مدیر کمیته پژوهشی کانون کشوری درمانگران اعتیاد در ادامه اضافه کرد: اعتیاد از جمله بیماری هایی است که برای مدتی طولانی بیمار را درگیر خود کرده و همانند مرض قند به محض عدم رعایت رژیم مصرف سریعا عود می کند.

وی افزود: یک معتاد بهبود یافته تا آخر عمر خود درگیر پروسه درمان است، به طوری که هر روز به مرحله درمان نهایی نزدیک تر می شود.

دکتر فرشید علی شعار با اشاره به گستردگی ساختارهای درمانی اعتیاد در کشور، تصریح کرد: در حال حاضر 7 هزار و 200 مرکز سرپایی درمان اعتیاد در سراسر کشور با حضور حدود 12 هزار پزشک خدمات درمانی اعتیاد ارائه می دهند.

وی در ادامه اضافه کرد: مراکز درمانی سرپایی حدود 1 میلیون نفر از افراد معتاد را تحت پوشش قرار داده اند.

مدیر کمیته پژوهشی کانون کشوری درمانگران اعتیاد با اشاره به اهمیت مرحله پیشگیری در مقابله با اعتیاد، عنوان کرد: بازتوانی یک فرد معتاد همواره مهم تر از درمان او است، چرا که فرد معتاد با قرارگیری در مرحله بازتوانی می تواند کارکردهای اجتماعی از دست رفته خود را بازیابی کند.

وی با اشاره به فعالیت های کانون کشوری درمانگران اعتیاد، تصریح کرد: کانون کشوری درمانگران اعتیاد علاوه بر منافع صنفی با عملکردهای مردم نهاد خود همواره به دنبال منافع بیمار است.

دکتر فرشید علی شعار با بیان این که کشور ایران در روند درمان اعتیاد از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است، اظهار داشت: فعالیت بیش از 7 هزار مرکز درمانی اعتیاد در یک کشور می تواند بزرگترین شبکه درمانی دنیا در حوزه اعتیاد را شکل دهد.

دسترسی سریع
هاشور