صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران اظهار داشت: در نتیجه اجرای سند جامع پیشگیری از اعتیاد و طرح ملی مبارزه با مواد مخدر تا سال 1400 معضل اعتیاد در کشور باید به میزان 25 درصد کاهش پیدا کند.

برنامه هاشور با موضوع بررسی روش های آموزش و آگاهی برای پیشگیری از معضل اعتیاد در خانواده ها، با حضور محمدعلی اسدی (دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران) و مهسا ساداتی بالادهی (روانشناس کودک و نوجوان) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه محمدعلی اسدی با اشاره به این که در موضوع ترک اعتیاد هر بیمار باید نسخه منحصر به خود را داشته باشد، گفت: در طرح ملی مبارزه با مواد مخدر برای هر طیف از گروه های جامعه فرآیندها و برنامه های پیشگیرانه ویژه ای نوشته شده است.

وی افزود: در حال حاضر مربیان آموزشی ستاد مبارزه با مواد مخدر آموزش های پیشگیرانه اعتیاد را در اقشار مختلف جامعه از جمله قشر دانش آموزی نهادینه سازی می کنند.

دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران اضافه کرد: در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد یک پروتکل نمی تواند برای تمامی گروه های هدف کارایی داشته باشد، چرا که تمامی موارد موثر در اعتیاد نسبت به شرایط و زمان دستخوش تغییر قرار می گیرند.

وی تاکید داشت: در سند جامع پیشگیری از اعتیاد و طرح ملی مبارزه با مواد مخدر موضوعاتی کلی تا سال 1400 پیش بینی و تدوین شده اند.

محمدعلی اسدی با اشاره به این که کاهش میزان مواد مخدر با معیار شیوع شناسی مشخص می شود، ادامه داد: در نتیجه اجرای برنامه های ذکر شده تا سال 1400 معضل اعتیاد در سطح جامعه باید به میزان 25 درصد کاهش یابد، به طوری که در هر سال 5 درصد از شیوع اعتیاد کم تر شود.

وی با اشاره به این که برنامه های پیشگیرانه باید متناسب با گروه های مختلف جامعه تهیه و تنظیم شوند، عنوان کرد: در سطح پیشگیری همگانی عوامل خطر زای اعتیاد باید مورد شناسایی و معرفی قرار گیرند.

دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران با اشاره به این که آموزش های پیشگیرانه اعتیاد در ایران استاندارد و درست هستند، تصریح کرد: تمامی آموزش های پیشگیرانه در رسانه ملی یا سایر رسانه ها بر اساس استانداردهای لازم و قوانین انگیزشی ارائه می شوند.

در ادامه برنامه هاشور از شبکه رادیویی گفت و گو مهسا ساداتی با اشاره به لزوم وجود یک پروتکل جامع در حوزه اعتیاد، گفت: پیشگیری از اعتیاد در قشر کودک و نوجوان می تواند با یک پروتکل جامع مورد پیگیری قرار بگیرد.

وی با اشاره به این که آموزش های جنسی و پیشگیرانه از اعتیاد باید از سنین کودکی ارائه شوند، اظهار داشت: تقویت امنیت پرسشگری کودک در خانواده اولین گام ارائه آموزش های پیشگیرانه را شکل می دهد.

این روانشناس کودک و نوجوان با اشاره به هفت گام پیشگیری از اعتیاد کودک در خانواده، عنوان کرد: توانمند سازی والدین، ارتقای امنیت پرسشگری، آشنایی والدین با انواع مواد مخدر، جستجو در حیطه های شخصی نوجوانان، توجه به نحوه ارائه هزینه های زندگی کودک یا نوجوان، نزدیکی والدین با مدرسه و و نزدیکی والدین با همسالان نوجوان هفت گام موثر در فرآیند پیشگیری از مواد مخدر هستند.

وی افزود: اگر یک کودک یا نوجوان پس از طی هفت گام موثر در پیشگیری با اعتیاد درگیر شود، فرآیندهای مقابله ای با اعتیاد باید در دستور کار خانواده قرار بگیرد.

مهسا ساداتی با اشاره به این که در حال حاضر تمامی کودکان و نوجوان در معرض آسیب اعتیاد قرار دارند، عنوان کرد: با توانمندسازی والدین می توان از ورود کودک یا نوجوان به پروسه اعتیاد جلوگیری کرد.

وی با اشاره به این که لذت لحظه ای اعتیاد آموزش های پیشگیرانه را از ذهن نوجوان پاک می کند، تصریح کرد: افزایش توانایی نه گفتن و ارتقای امنیت پرسشگری نوجوان در خانواده سطح و قدرت پیشگیری را افزایش می دهد.

این روانشناس کودک و نوجوان با بیان این که والدین باید پاسخگوی سوالات فرزندان خود باشند، تاکید داشت: جواب های ارائه شده توسط والدین باید نسبت به سطح دریافت کودک و نوجوان تنظیم شوند.

مرتبط با این خبر