هاشور شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

یك پژوهشگر اعتیاد گفت: خانواده در پیشگیری از اعتیاد نقش کلیدی دارد

فرزانه سهرابی اظهار داشت: پیشگیری از اعتیاد زمانی به ثمر می رسد که والدین از آموزش های لازم آگاه باشند و این آموزش ها را به طور دقیق و حساب شده به فرزندان خود منتقل کنند.

1398/03/21
|
14:16

برنامه هاشور با موضوع بررسی نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد و تاب آوری، با حضور هانیه رحیمی (کارشناس ارشد روانشناسی و پژوهشگر اعتیاد) و دکتر فرزانه سهرابی (پژوهشگر اعتیاد) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه هانیه رحیمی با اشاره به این که اعتیاد تعاریف متعددی دارد، گفت: اعتیاد زمانی شکل می گیرد که یک فرد با به کارگیری موادی که سلامت جسم و روان خود را تحت تاثیر قرار داده و زندگی فردی و اجتماعی را مختل کند.

وی افزود: در فرآیند اعتیاد فرد مصرف کننده برای دستیابی به لذت اولیه به صورت مستمر دفعات و میزان مصرف خود را افرایش می دهد.

این پژوهشگر اعتیاد با اشاره به این که وابستگی به یک ماده تمام زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد، عنوان کرد: کنترل اعتیاد با اهتمام به برنامه ریزی صحیح و هزینه کردهای سنگین امکان پذیر است.

وی با اشاره به این که اعتیاد یکی از مهم ترین مسائل بغرنج جهان است، اظهار داشت: خانواده ها همیشه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در گرایش فرزندان خود به اعتیاد صاحب نقش هستند.

هانیه رحیمی با اشاره به این که طلاق بیشترین تاثیر را در افزایش آمار اعتیاد دارد، ادامه داد: خانواده های از هم گسیخته همیشه زمینه گرایش به اعتیاد را برای فرزندان فراهم می کنند.

وی افزود: فرزندان طلاق به دلیل رفع کمبود های احساسی خود به صورت ناخودآگاه به سمت اعتیاد گرایش پیدا می کنند و در مواجهه با افرادی سودجو در خارج از محیط خانواده درگیر آسیب های مختلف می شود.

این روانشناس با اشاره به این که والدین معتاد میزان گرایش فرزندان به اعتیاد را افزایش می دهد، توضیح داد: برخی از فرزندان به دلیل آگاهی از آسیب های اعتیاد از مصرف مواد مخدر متنفّر می شوند.

در ادامه برنامه هاشور از شبکه رادیویی گفت و گو فرزانه سهرابی با اشاره به لزوم پیشگیری با رویکرد اجتماع محور، گفت: توجه به خانواده ها و اجتماعی که خانواده ها در آن زندگی می کنند، می تواند برنامه های پیشگیرانه از اعتیاد را به نحوی موثر در جامعه نهادینه کند.

وی با اشاره به این که اعتیاد مساله ای چند بُعدی است، اظهار داشت: در رفع معضل اعتیاد نمی توان به صورت یک طرفه فقط از دولت و حاکمیت انتظار داشت.

این پژوهشگر اعتیاد با بیان این که کنترل و پیشگیری از اعتیاد به فعالیت تمامی مردم کشور نیاز دارد، عنوان کرد: برای مقابله و پیشگیری از اعتیاد لازم است تا حتی خانواده های غیر مرتبط با اعتیاد نیز در این حوزه فعالیت داشته باشند.

وی با اشاره به این که خانواده در پیشگیری از اعتیاد نقش کلیدی دارد، تصریح کرد: در دهه های گذشته آموزش های پیشگیرانه از اعتیاد فقط به افراد ارائه می شدند، در حالی که برنامه های پیشگیری باید به تناسب تمامی اعضای خانواده تنظیم شوند.

فرزانه سهرابی با اشاره به این که والدین باید بسیاری از آموزش های پیشگیرانه از اعتیاد را در فرزندان خود نهادینه کنند، اذعان داشت: در حالت کلی پدر یا مادری می تواند به خوبی از اعتیاد فرزند خود پیشگیری کند که شناخت کافی از اعتیاد و مواد مختلف داشته باشد.

وی افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص می شود که افراد معتقد و مومن به ادیان بسیار کم تر از سایر مردم درگیر رفتارهای اعتیاد آور می شوند.

این پژوهشگر اعتیاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که آمار اعتیاد در قشر زنان رو به افزایش است، عنوان کرد: در فرآیند پیشگیری فرزندان باید آموزش های پیشگیرانه خانواده را در نهایت به جامعه منتقل کنند و در مقیاسی بزرگ تر به کار بگیرند.

وی افزود: متاسفانه در کشور ایران برنامه های پیشگیرانه از اعتیاد توجه کافی به خانواده ها ندارند.

فرزانه سهرابی تاکید داشت: اساسا پیشگیری از اعتیاد زمانی به ثمر می رسد که والدین از آموزش های لازم آگاه باشند و این آموزش ها را به طور دقیق و حساب شده به فرزندان خود منتقل کنند.

دسترسی سریع
هاشور