صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

کارشناس دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: بیشترین اعتبارات و بودجه ها در حوزه اعتیاد زمانی هزینه می شوند که افراد درگیر اعتیاد شده اند و به درمان نیاز دارند.

برنامه هاشور با موضوع بررسی نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد و تاب آوری، با حضور آزاده اولیایی (کارشناس دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه آزاده اولیایی با اشاره به این که در پیشگیری از اعتیاد خانواده اولین نقش را دارد، گفت: در کنار خانواده ها، دولت و حاکمیت در حوزه پیشگیری از اعتیاد باید وظایف متعددی را بر عهده بگیرد.

وی افزود: در کشور ما سازمان بهزیستی به عنوان یکی از اصلی ترین متولیان در امر پیشگیری از اعتیاد فعالیت می کند.

کارشناس دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به این که فعالیت های این سازمان در حوزه پیشگیری با محوریت آگاه سازی پیگیری می شوند، اظهار داشت: در موضوع پیشگیری ما همیشه با افرادی مواجه هستیم که هنوز گرایشی به اعتیاد پیدا نکرده اند.

وی اضافه کرد: برنامه های پیشگیرانه باید افراد را در قبال اعتیاد واکسینه کنند.

آزاده اولیایی با اشاره به برنامه های اجتماع محور سازمان بهزیستی در حوزه پیشگیری از اعتیاد، توضیح داد: برنامه های اجتماع محور همیشه از خود مردم و به وسیله مردم و برای خود مردم تهیه و اجرا می شوند.

وی ادامه داد: برنامه های اجتماع محور همیشه به تناسب نیازهای هر منطقه و استان به صورت مجزا تنظیم می شوند.

کارشناس دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به این که تمامی دستگاه های کشور در قبال معضل اعتیاد مسئول هستند، توضیح داد: در عین فعالیت متولی های متعدد در حوزه اعتیاد در کشور متاسفانه نهاد خانواده در امر پیشگیری متولی مشخصی ندارد.

وی با اشاره به این که نیازهای گروه هدف در پیشگیری از اعتیاد دستخوش تغییر قرار گرفته اند، تصریح کرد: امروزه فضای مجازی بهترین رسانه برای انتقال آموزش های پیشگیرانه از اعتیاد است.

آزاده اولیایی با اشاره به این که رویکردهای مختلف در حوزه اعتیاد امروزه بر روی درمان متمرکز شده اند، تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین اعتبارات و بودجه ها در حوزه اعتیاد زمانی هزینه می شوند که افراد دچار اعتیاد شده اند و به درمان نیاز دارند.

وی افزود: هر 1 دلار هزینه برای پیشگیری می تواند حداقل 10 دلار صرفه جویی را در امر درمان اعتیاد به همراه داشته باشد.

کارشناس دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به این که پیشگیری از اعتیاد به بازاریابی اجتماعی نیاز دارد، اظهار داشت: سرمایه گذاری در گروه های همتای اعتیاد می تواند برنامه های پیشگیرانه را در مسیر مطلوبی پیش ببرد.

وی ادامه داد: شایسته است که آموزش های پیشگیرانه از اعتیاد در مدارس به واسطه دانش آموزان شاخص و مورد اعتماد به سایر دانش آموزان منتقل شود.

آزاده اولیایی خاطر نشان کرد: متاسفانه خانواده های ایرانی در امر پیشگیری از اعتیاد متوجه حساسیت نقش خود نیستند.

مرتبط با این خبر

  • بسیاری از جرائم تحت تاثیر اعتیاد شکل می گیرند

  • نقش زندان در پیشگیری از جرایم مربوط به مواد مخدر

  • ساخت مدرسه در حاشیه شهرها نیازمند مجوز شهرداری است

  • معضلات مدرسه سازی در حاشیه شهرها

  • وزارت کشور توجه بیشتری به حاشیه نشینی داشته باشد

  • حاشیه نشینان قربانی سوء مدیریت و عدم توازن امکانات شده اند

  • راهکارهای نظام‌مند به منظور کاهش بحران حاشیه نشینی

  • خانوده ها اعتیاد و مواد مخدر جدید را بشناسند

  • بیکاری مهم ترین عامل اعتیاد است

  • نقش فرد و خانواده در کاهش مصرف موادمخدر