صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

برنامه هاشور، بیست و نهم مهر مشکلات زیست محیطی در مناطق حاشیه نشین را بررسی می نماید.

به گزارش روابط عمومی رادیو گفت و گو، هاشور عنوان برنامه ای از این شبکه رادیویی است که با هدف بررسی و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه حاشیه نشینی و اعتیاد روی آنتن رادیو گفت و گو می‌رود.

هاشور که به دنبال ارائه راهکارهایی برای کاهش آسیب های اجتماعی است، بیست و نهم مهر مشکلات زیست محیطی در مناطق حاشیه نشین را بررسی می نماید.

این برنامه که یکی از مهم ترین اهداف آن کشف راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع معضلات اجتماعی است، شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 10:00 روی موج اف ام ردیف 5/103 مگاهرتز تقدیم مخاطبان فرهیخته رادیو گفت و گو می‌شود.

دکتر ابوالحسن صفر پور(استاد دانشگاه)، دکتر علی بیت اللهی(استاد دانشگاه) و ارتباط تلفنی با دکتر یوسف رشیدی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)از مهمانان امروز این برنامه هستند.

حاشیه نشینی و یا به تعبیر امروزی اسکان غیر رسمی، پیامد شهرنشینی و انتقال به پارادایم اقتصادی اجتماعی صنعتی شدن است. بافت های حاشیه ای با اسکان غیر رسمی، به دلیل فرسودگی و نارسایی های کالبدی، کمبود خدمات و زیرساخت های شهری مناسب از یک سو و شرایط نامطلوب زیست محیطی و انواع مسائل اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی از دیگر سوی، به شدت نیازمند اقداماتی در جهت احیاء، توسعه و ساماندهی می باشند.

شاخص های بیکاری و افزایش درآمد از بین شاخص های اقتصادی به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را در حاشیه نشینی و شاخص آلودگی هوا و وجود فاضلاب های رها شده شهری از بین شاخص های زیست محیطی به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را به خود اختصاص داده است.

امکانات و خدمات مختلف شهری و میزان توزیع مناسب آن در مناطق مختلف و تکمیل استاندارد سرانه آن، نسبت مستقیمی با رشد و یا عدم رشد نواحی حاشیه نشین شهرهای مختلف دارد و حاشیه نشینان شهر از حداقل امکانات و خدمات شهری و اقتصادی و زیست محیطی برخوردار است.

علاقمندان به برنامه های رادیو گفت و گو می توانند از طریق سامانه پیامکی 300001035 و شماره تماس 27861035 با این برنامه و دیگر برنامه های رادیو گفت و گو در ارتباط باشند.

مرتبط با این خبر

  • رئیس‌جمهور آینده به اقتصاد، اشتغال و آسیب‌های اجتماعی توجه کند

  • بررسی مبانی پیشگیری از اعتیاد در خانواده

  • بررسی حاشیه نشینی و کمیسیون ماده 100 شهرداری

  • پیشگیری از مصرف مواد مخدر در زمینه های فردی و اجتماعی

  • نقش زندان در پیشگیری از جرایم مربوط به مواد مخدر

  • بررسی مشکلات حاشیه نشینی در برنامه هاشور

  • بررسی اعتیاد زنان در برنامه هاشور

  • آسیب شناسی محله نقاشان در شهرستان ورامین

  • حاشیه نشینی چالشها یا فرصتها کدامیک؟

  • نقش خانواده و اقدامات پیشگیرانه قضائی در کاهش اعتیاد به مواد مخدر