راهی که آمده ایم دوشنبه ها از ساعت 8:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

راهي كه آمديم

قائم مقام رئیس و سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه سوره بیان كرد: توسعه هنر دینی و متعهدانه؛ فلسفه تشکیل دانشگاه سوره

صادقی بیان کرد: تشکیل دانشگاه سوره، با دغدغه های رهبر معظم انقلاب در رابطه با توسعه هنر دینی و متعهد بودن است و در همین جهت نیز حرکت کرده است.

1397/09/20
|
09:12

برنامه «راهی که آمده ایم» با موضوع نگاهی به تاسیس و روند فعالیت های دانشگاه سوره و با حضور دکتر جواد صادقی قائم مقام رئیس و سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه سوره به روی آنتن رفت.

جواد صادقی در آغاز با بیان اینکه دانشگاه سوره در حال حاضر دارای سه دانشکده هنر، معماری و فرهنگ و ارتباط است، گفت: در این دانشکده ها حدود چهار هزار و 300 دانشجو در سه مقطع کاردانی به کارشناسی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در حال تحصیل هستند.

وی با اشاره به حضور 40 نفر عضو هیئت علمی در دانشگاه سوره، اظهار داشت: به جز اعضای هیئت علمی ثابت، حدود 400 نفر نیز از اساتید مدعو در دانشگاه حضور دارند که عمدتا از هنرمندان بزرگ ایران هستند.

قائم مقام رئیس و سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه سوره با تصریح بر اینکه هدف دانشگاه پول در آوردن نیست و کار اقتصادی نبوده است، عنوان کرد: بودجه سازمان تبلیغات و حوزه هنری در دانشگاه سوره سرمایه گذاری شده است و ساختمان های این دانشگاه توسط این نهادها واگذاری شده است.

وی خاطرنشان کرد: تا سال 89 و 90 بودجه های سازمان تبلیغات به دانشگاه داده می شد و در واقع پولی از سمت دانشگاه به سمت سازمان تبلیغات نمی رفت و دلیل این موضوع کیفی گرایی دانشگاه بوده است. از آن سال از زیر مجموعه حوزه هنری خارج شدیم اما همچنان به این حوزه وابسته هستیم.

صادقی درباره تشکیل فلسفه دانشگاه سوره بیان کرد: بعد از انقلاب نهادهای انقلابی زیادی شکل گرفتند که یکی از آن ها سازمان تبلیغات اسلامی بود و زیر مجموعه آن، حوزه هنری شکل گرفت. این مسئله سبب شد این موضوع مورد توجه قرار گیرد که انقلاب اسلامی نیازمند نیروهای متخصص خودش است؛ نیروهایی که بتوانند از طریق هنر، تعامل دین و هنر را برقرار کنند و ارزش های انقلاب اسلامی و دینی را به صورت خاص ترویج کنند. تشکیل دانشگاه سوره، با دغدغه های رهبر معظم انقلاب در رابطه با توسعه هنر دینی و متعهد بودن است و در همین جهت نیز حرکت کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به نتیجه ی مورد نظر برای تربیت نیروهای متعهد دست یافته اید، گفت: نتایج همیشه نسبی است و فکر می کنیم به اندازه ای که سرمایه گذاری شده است و شرایط اجتماعی و فرهنگی و همچنین متغیرهای بین المللی اجازه می دهد، به طور نسبی توانسته ایم به اهداف قلسفه تشکیل دانشگاه سوره دست پیدا کنیم.

قائم مقام رئیس و سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه سوره تصریح کرد: فرهنگ حوزه ای نیست که به صورت ارادی و دستوری کارها بدون توجه به زمینه های اجتماعی پیش می رود و خیلی از برنامه ها و پیش زمینه ها دست به دست هم می دهند تا فرهنگ شکل می گیرد.

دسترسی سریع
راهی که آمدیم