صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

مهبد مکی اظهار داشت: تمامی حرف ها و تحلیل های درباره موسیقی در نهایت باید از طریق گوش و شنیدن قطعات مختلف مورد قضاوت قرار بگیرند.

برنامه آهوانه با موضوع بررسی موسیقی مقامی در ایران، با حضور مهبد مکی (موسیقی پژوه) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه مهبد مکی با اشاره به فعالیت استاد شاهرخ در موسیقی محلی کردستان، گفت: استاد شاهرخ یکی از نامدارترین و بزرگترین های آوازخوان های موسیقی کردی است که در پیوند با موسیقی ردیفی ایران آثار متعددی را اجرا و منتشر کرده است.

وی افزود: شیوه آواز و نوع حنجره استاد شاهرخ علاوه بر موسیقی مقامی ایران تطابق بسیار خوبی موسیقی ردیفی دارد، در حالی که بسیاری از خوانندگان مقام های کردی چنین ویژگی و قابلیتی را ندارند.

این موسیقی پژوه اضافه کرد: استاد شاهرخ در دهه هفتاد توانست موج انبوهی از گرایشات خارج از موسیقی کردی را به داخل موسیقی مقامی کردی هدایت کند.

وی با اشاره به ارتباط مرزهای جغرافیایی با موسیقی های مختلف محلی موجود در ایران، عنوان کرد: محدوده فعلی استان های مختلف در کشور نمی تواند مرز موسیقی های محلی را مشخص کند، چرا که در دهه های اخیر شهرهای بسیاری در استان های گوناگون ادغام شده و باعث تلفیق فرهنگ ها شده اند.

مهبد مکی با اشاره به ویژگی های بومی استان همدان، تصریح کرد: استان همدان فعلی به دلیل ادغام با شهرستان های متعدد اطراف خود بسیاری از ویژگی های زاگرس نشینان ایران را در محدود جغرافیایی خود جای داده است.

وی با اشاره ویژگی های آواز حیران، توضیح داد: از آنجایی که غم و غصه یار جدانشدنی پدیده عشق و دوست داشتن است، واژه و آواز حیران را می تواند به تعبیری از سوز و گذاری عاشقانه و حیران ماندن عاشق تشبیه کرد.

این کارشناس موسیقی با اشاره به فعالیت های استاد اقبال آذر در موسیقی ردیفی کردستان، عنوان کرد: با بررسی اجمالی در حوزه آگوستیک موسیقی و فیزیک صوت می توان گسترده صدا و آوازخوانی استاد اقبال آذر را به مساحتی پنج کیلومتری تامین داد.

وی با اشاره به ارتباط دین با موسیقی، اذعان داشت: قدرت و استحکام دین در مناطق مختلف باعث شده تا موسیقی همیشه در پیوستگی با تعزیه و موسیقی های مختلف سوگواری پیش برود.

مهبد مکی با بیان این که گوش تنها داور موسیقی است، عنوان کرد: تمامی حرف ها و تحلیل های درباره موسیقی در نهایت باید از طریق گوش و شنیدن قطعات مختلف مورد قضاوت قرار بگیرند.

مرتبط با این خبر

  • کرمان؛ خطه مردمانی که با انار خشک شده هم می نوازند

  • قیچک مهم ترین ساز موسیقی بلوچ است