مهر خانه یكشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

مهر خانه

یك روانشناس خانواده مطرح كرد: خودباوری؛ از مهم ترین ابزار رسیدن به اهداف بزرگ در زندگی

گلستانی گفت: خودباوری یکی از نیازها و ابزارهای مهم برای کسب موفقیت ها و رسیدن به اهداف بزرگ در زندگی است.

1397/08/28
|
08:54

برنامه " مهرخانه " رادیو گفت و گو با موضوع خودباوری و در ارتباط تلفنی با سارا گلستانی روانشناس خانواده به روی آنتن رفت.

این روانشناس خانواده اظهار داشت: خودباوری یکی از نیازها و ابزارهای مهم برای کسب موفقیت ها و رسیدن به اهداف بزرگ در زندگی است.

وی در ادامه با اشاره به تعریفی از مقوله خودباوری افزود: خود باوری یعنی ما به آنچه که هستیم واقف بوده و باور داشته باشیم. البته قبل از اینکه به خودمان باور داشته باشیم باید نسبت به خود شناخت پیدا کرده و نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنیم.

گلستانی در برنامه مهرخانه از شبکه رادیویی گفت و گو در ادامه عنوان کرد: با این تعریف، خودباوری به معنای رفع تمام نقاط ضعف ما در زندگی نیست بلکه به معنای این است که برخی از نقاط ضعف مان را به عنوان ویژگی های خود بپذیریم. چراکه ممکن است تا پایان عمر قادر به تغییر این ویژگی ها در خود نباشیم بنابراین باید آنها را در برنامه ریزی های زندگی مان لحاظ کنیم تا هرگز از آن نقطه ضربه نخوریم.

این روانشناس خانواده همچنین عنوان کرد: فردی که خودباوری دارد با توجه به تمام واقعیت ها برای زندگی خود برنامه ریزی می کند. چنین فردی برای رسیدن به هدف خود گام های درستی برمی دارد و قطعاً به موفقیت نزدیک تر است.

گلستانی در پایان برنامه مهرخانه از شبکه رادیویی گفت و گو افزود: ما باید خودباوری را تا اندازه ای در خود تقویت کنیم که در هر موقعیتی بتوانیم گام هایمان را مرور کرده و مطمئن باشیم که به آنچه می خواهیم دست خواهیم یافت.

دسترسی سریع
مهر خانه