صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

یک کارشناس حوزه پولی و بانکی واگذاری در حوزه بانک را نیاز 10 سال آینده دانست نه امروز و تصریح کرد: خصوصی سازی نظام بانکی یک اشتباه استراتژیک بود که هرچه زودتر باید متوقف شود.

غلامحسین تقی نتاج در برنامه "انعکاس" رادیو گفت وگو با اعلام اینکه نظام بانکی نیز در کنار سایر بخش ها مشکلاتی دارد، گفت: «بیش از 4 سال تاکید می کنیم خصوصی سازی نظام بانکی یک اشتباه استراتژیک بود که هرچه زودتر باید متوقف شود.»

وی افزود: «اگر متغیر حجم نقدینگی را اصلاح نکنیم، در همان مسیر اشتباه حرکت خواهیم کرد.»

تقی نتاج ادامه داد: «سالانه حدود 25 درصد حجم نقدینگی بصورت مرکب افزوده می شود و این عدد در قالب سود سپرده ها در صحنه رقابت بانک ها به حساب سپرده گذاران واریز می شود ولی اگر این نقدینگی سالم باشد در بخش های تولید و خدمات واگذار می شود.»

این مدیر بانکی ضمن نا سالم خواندن این نقدینگی گفت: «عمده ترین بخش هزینه های نظام بانکی سودی است که به سپرده گذاران پرداخت می شود و بخشی که هزینه اداره بانک و حق الوکاله است، سهمی سه درصد دارد.»

تقی نتاج با اشاره به نظام پولی اسلامی ادامه داد: «این نظام معتقد است بانکداری یک متغیر وارداتی است و نمی تواند اسلامیزه شود؛ به جز بانکداری بدون ربا که توسط سیدمحمدباقر صدر تئوریزه شد، عناوین بعدی تنها در حد یک شعار است.»

وی خاطرنشان کرد: «میزان شناخت از نظام پولی اسلامی تنها در حد یک شعار باقی مانده و مدل اجرایی در این زمینه نداریم یا اجرایی نشده است.»

مدیرعامل بانک قوامین خاطرنشان کرد: «کل منابع قرض الحسنه جاری 5درصد منابع کل بانکی نیست و تراز بانک مرکزی نیز گویای این مسئله است.»

مرتبط با این خبر

  • اتاق بازرگانی حاضر به شفاف سازی نیست!

  • رسانه نباید بر واقعیت های اقتصاد سرپوش بگذارد!

  • رسانه ملی درباره "رونق تولید" از دولت مطالبه کند!

  • بهره گیری از رسانه های نوین آموزشی؛ سیاستی جدی در آموزش و پرورش

  • رئیس مجلس و رئیس دولت باید مقابل معلمان زانو بزنند

  • هوش مصنوعی تا 50سال آینده بر انسان ها حکومت خواهدکرد

  • نبود خلاقیت؛ مشکل حاد رسانه های کنونی ماست

  • شکل گیری زبان معیار امروزی مدیون رادیوست

  • هزینه ای که تلگرام ظرف 15روز بردوش نظام گذاشت سه برابر سال88 بود

  • بستن صفحات ایرانی در اینستاگرام؛ استعمار آشکار امریکایی