انعکاس چهارشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

یك پژوهشگر رسانه: رخدادهای بد بسترساز خبر در دنیاست

پژوهشگر حوزه رسانه با اشاره به اینکه خبر خوب از دل روزنامه نگاری جنگ استخراج شده است، گفت: در دنیا معمولا رخدادهای بد منجر به تولید خبر می شود.

1398/09/17
|
11:51
|

علی شاکر با بیان اینکه همواره در دنیا رخدادهای بد منتج به تولید خبر می شود، گفت :«در روزنامه نگاری دنیا شیوه ای جا نیفتاده داریم؛ بعنوان مثال روزنامه نگار باید سراغ فرایند مداری و مردم گرایی رود و به کاهش منازعات منتج شود.»

وی با بیان اینکه روزنامه نگار تنها خوبی ها را نمی بیند، افزود: «این سبک روزنامه نگاری از دل روزنامه نگاری جنگ خارج می شود ولی روزنامه نگار باید توجه داشته باشد این تعارض در چه فرایندی شکل می گیرد.»

شاکر با رد این اعا که نمی توان خبر خوب ایجاد کرد، ادامه داد: «در جامعه شناسی خبر می گویند هر آنچه توسط روزنامه نگار ساخته می شود، خبر است ولی خبر خوب را نمی توان ایجاد کرد و این کار شدنی نیست.»

وی با بیان این مطلب افزود: «ما از دل جامعه اتفاق ها را پوشش می دهیم و اگر جامعه دارای امید باشد، می توان از خبر سازنده و امید آفرین سخن گفت ولی اگر امید در جامعه تزریق نشده باشد، باید بدنبال آن گشت.»

همچنین محمد بابایی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در رشته علوم سیاسی در برنامه "انعکاس" اظهار کرد :«وقتی از خبر خوب و بد سخن می گوییم، برای آن ها شاخص تعیین می کنیم و انتظار می رود مخاطب بر اساس این شاخص ها نوع خبر را تشخیص دهد.»

وی ادامه داد: «خبر می تواند با مفهوم امید ارتباط برقرار کند؛ چرا که امید امری فرایندی و تدریجی است و اینگونه نیست که با یکی دو بسته خبری در جامعه ایجاد شود.»

بابایی خاطرنشان کرد: «مفهوم امید در بستر رسانه های صوتی و تصویری که دارای ضرب آهنگ هستند، به نسبت نیاز به تدریجی بودن انتشار امید، جوابگوی مخاطب نخواهد بود.»

وی اضافه کرد :«امید در یک بستر فرایندی معنا می یابد و مفهوم امید باید در طول سالیان از دل خبر سنجش شود.»

در ادامه علیرضا باستانی، موسس انجمن سواد رسانه ای با اشاره به اینکه خبر امیدآفرین مفهومی انتزاعی است، اظهار کرد: «اگر اخبار تروریستی و فجایع و کشتار را ذاتا بد بدانیم و آن را کنار بگذاریم، خوب یا بد بودن سایر خبرها به نوع نگاه مخاطب باز می گردد.»

وی افزود: «ما باید مراقب باشیم به دام ارزش های خود ساخته از حیث خوب بودن نیفتیم؛ خوب بودن در این میان از نظر هر کس مفهومی دارد اما با استفاده از تعابیر علمی باید گود نیوز –خبر خوب- را تعریف کنیم.»

باستانی خاطرنشان کرد: «ما متاسفانه در کشورمان در اینباره هیچگونه تحقیقی انجام نداده ایم.»

وی اضافه کرد: «اگر قرار است اخبار خوب و بد از دیدگاه عامه مردم بررسی شود، باید از خود آن ها نظر خواهی کنیم. بنده بعنوان روزنامه نگار خبر خوب را از دیگاه خود بررسی می کنم.»

در بخشی دیگر از این برنامه فاطمه آشوبی، دکترای فرهنگ و ارتباطات و مدرس دانشگاه در خصوص نسبت سنجی خبر و امید آفرینی در جامعه اظهار کرد: «معتقدم خبر خوب وجود دارد و همانطور که خبر بد بسیار زیاد است، یکسری اخبار خوب نیز در جامعه وجود دارند که چندان از طریق رسانه ها مورد اعتنا قرار نمی گیرند.»

وی با بیان اینکه خبر خوب و امیدآفرین نباید به اخبار جعلی و دروغین تعبیر شود، تصریح کرد: «عده ای وقتی از خبر امید آفرین یاد می شود، به دروغ اشاره دارند در حالیکه خبر خوب باید دارای پایه و اساس و واقعیت باشد تا مخاطب آن را باور کرده و بپذیرد.»

آشوبی با بیان اینکه می توان خبر خوب را در جامعه ایجاد کرد و نشر داد، افزود: «گسترش خبر خوب در جامعه تاثیر گذار است، البته در شرایطی می توان به خبر خوب اشاره کرد که شرایط کشور را از نظر فرهنگی و سیاسی و آگاهی های جامعه بسنجیم.»

همچنین کبری خوانساری، مدرس خبر نویسی با بیان اینکه خبر توانایی ایجاد امید و نا امیدی را در جامعه دارد گفت: «خبر امید آفرین خود به خود بار مثبتی به همراه دارد؛ این خبر زیبایی ها را نشان می دهد و هنر زیبا دیدن را می آموزد.»

وی با اشاره به اینکه زاویه دید و روایت گری مثبت در خبر امید آفرین اهمیت دارد، افزود: «خبر امید آفرین از جمله خبرهای خوب است و باید راهبردی باشد؛ یعنی حتی اگر خبر بدی منتشر شد باید بتوان با ارائه راهکار، آن را به خبر امید آفرین تبدیل کرد.»

خوانساری در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار کرد: «عده ای خبر بد را جز بعترین خبرها می دانند؛ چراکه این نوع خبر مشتریان بسیاری دارد. بر این اساس روی محور جذابیت رسانه ای حرکت می کنند و البته در بسیاری موارد استثنائاتی نیز داریم.»

وی افزود: «رسانه ها به حفظ جذابیت به استثنائات توجه دارند و در نتیجه مخاطب با رسانه ای سراسر سیاسی روبرو می شود.»

خوانساری در این میان به ضرورت تولید خبر امید آفرین در جامعه تاکید کرد و گفت: «تولید محتوا باید به سمت دیدن زیبایی برود؛ البته بدین معنا نیست که ضعف و آسیب ها را نادیده بگیریم بلکه باید بصورت جامع نگاه کنیم.»

وی خاطرنشان کرد: «نگارش خبر باید بگونه ای انجام شود که باعث رشد مخاطب و جامعه شود نه شکست این دو!»

دسترسی سریع
انعکاس