انعکاس چهارشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

در انعكاس مطرح شد؛ چنددرصد از خبرنگاران شایستگی فعالیت در رسانه را دارند؟!

موسویان با تاکید بر اینکه دولت تنها مقصر و مانع بر سر راه عملکرد انتقادی رسانه ها نیست، تصریح کرد: در شبکه های اجتماعی چرا این انتقادات را نمی بینیم؟ بلوغ باید هم در رسانه و هم در میان اصحاب رسانه ایجاد شود.

1398/10/15
|
10:46
|

سیدمرتضی موسویان، مدیرعامل انجمن سواد رسانه ای با بیان اینکه رسانا به مفهوم انتقال سیگنال است، اظهار کرد: «از نظر بنده این واژه قابلیت این را ندارد که به رسانه ای اطلاق گردد که قابلیت ایفای نقش خود را دارا نیست.»

وی با بیان این مطلب افزود: «رسانه بعد از جنگ جهانی دوم ابزار مهمی برای مکتب نوسازی امریکا بود و بعنوان بازوی اصلی برای پیاده سازی تئوری های ساخته و پرداخته شدن موثر جلوه کرد.»

موسویان با اشاره به مجوزهای بیکار مانده رسانه ای در کشور گفت: «تعداد رسانه های مجوز دار بسیار است ولی تعداد زیادی رسانه فعال نیستند و آنطور که انتظار می رود، رقم فعالان به میزان مجوزها نرسیده است.»

وی در عین حال نقادی رسانه را مورد بررسی قرار داد و افزود: «از رسانه و صاحبان انتظار می رود روند انتقادی را پیش گیرند که اگر این رویکرد ابتر باشد، پارادایم جدیدی بوجود نیامده و پارادایم های گذشته ابقا می شوند.»

موسویان در برنامه "انعکاس" ادامه داد: «رویکرد انتقادی در رسانه بسیار با اهمیت است؛ لذا انتظار می رود رسانه ها در کنار تخصصی شدن، اقدام به تحلیلگری و ارائه راهکار علمی و قابل قبول نمایند.»

وی ادامه داد: «وقتی خبرنگار از سوال شونده می پرسد که چه سوالی باید بکند، نوعی حیرت پدید می آید؛ چراکه خبرنگار باید فرد را به چالش بکشد و لذا چنین خبرنگاری حرفه خود را نشناخته و صلاحیت و شایستگی لازم را برای این کار پیدا نکرده است.»

موسویان با طرح این سوال که چند درصد از خبرنگاران در رسانه های فعلی شایستگی ایفای این نقش را دارند، گفت: «اگر به عدد مورد انتظار نرسیم، می توان وضعیت موجود رسانه ای را توجیه کرد چراکه این وضعیت ناشی از عدم شناخت از ماموریت های رسانه است.»

وی افزود: «اخیرا در کشور پژوهشی دانشگاهی درباره نقش رسانه انجام شده که یک سناریو می گوید رقابت بین دولت و بخش خصوصی برای سلطه بر رسانه همچنان ادامه خواهد داشت و این جزو سناریوهایی است که اتفاق خواهد افتاد.»

موسویان به رادیو گفت وگو گفت: «در سناریوی دوم فضایی ترسیم می کنیم که شاهد افسارگسیختگی و غیر قابل کنترل بودن رسانه ها هستیم؛ اما سناریوی مطلوبی که باید اتفاق افتد، جریان آزاد اطلاعات، همراه با افزایش و ارتقای سواد رسانه ای مردم است.»

موسویان مردم را شرکای رسانه ها خواند و افزود: «امروز در رسانه مخاطب را بعنوان شریک قلمداد می کنند و اگر رسانه ای مخاطب نداشته باشد، گویی اصلا وجود ندارد و لذا مخاطب دلیلی بر وجود رسانه است.»

وی افزود: «در این میان رسانه ای مطرح است که علاوه بر دید انتقادی یک مسئولیت اجتماعی نیز بر عهده می گیرد که جامعه سازی را درپی دارد و لذا نقش رسانه در این بین بسیار پررنگ می باشد.»

موسویان اضافه کرد: «امروز آمار زیاد رسانه ها و روزنامه ها و نشریات و خبرگزاری ها دلیل بر توسعه نیست و استفاده از بستر موجود پنهای باند و تولید محتوا باید رخ دهد و این محتوا باید به رسالت جامعه سازی و کمک به توسعه پایبند باشد.»

وی خاطرنشان کرد: «معتقد نیستم در زمان فعلی یکی از موانع اصلی دولت است و دولت باب انتقاد را بسته است؛ اگر از رسانه های رسمی و وابسته به دستگاه ها بگذریم، رسانه هایی داریم که در مسیری باز کار می کنند خب این رسانه ها چرا دارای محتوای مطلوب [و انتقادی] نیستند؟»

موسویان افزود: «برخی رسانه ها از ترس ابطال مجوز به این انتقاد نمی پردازند، خب در شبکه های اجتماعی چرا این انتقادات را نمی بینیم؟ در این فضا که مانع وجود ندارد. پس بلوغ باید هم در رسانه و هم در میان اصحاب رسانه ایجاد شود.»

دسترسی سریع
انعکاس