صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: از مجموع بیماری های عفونی شناخته شده در انسان بالغ بر هزار و 400 مورد؛ یعنی حدود 50 درصد منشأ دامی دارد.

علیرضا رفیعی در برنامه «روزنه» رادیو گفت و گو در خصوص اینکه چه وضعیتی در حوزه دامپزشکی داریم، گفت: موضوع دامپزشکی در ایران قدمتی دیرینه دارد و در تاریخ همیشه مورد توجه بوده است و به همین دلیل 14 مهر به عنوان روز دامپزشکی تعیین شده است. در صدسال اخیر دامپزشکی نوین در کشورمان شکل گرفته است و در کنار سازمان دامپزشکی مراکز علمی و تحقیقاتی دامپزشکی فعالیت می کند.

او با اعلام اینکه در حال حاضر خانواده دامپزشکی در سراسر کشور بیش از 37 هزار عضو دارد، افزود: اعضای دامپزشکی در سراسر کشور خدمات متنوعی در حوزه بهداشت و سلامت دام، بهداشت و سلامت غذا و انسان، آموزش، تحقیقات و پژوهش ارائه می دهد.

رفیعی با اشاره به دستاوردهای دامپزشکی در چندسال اخیر، عنوان کرد: توسعه بخش خصوصی دامپزشکی مهمترین اتفاق بوده است و امروز صدها کلینیک دامپزشکی و مراکز آزمایشگاهی و واکسیناسیون خدمات ارائه می دهند. بیش از 7 هزار و 500 محصول فنی، بهداشتی، دامپزشکی و سلامت غذا در حوزه های مختلف با منشأ دامی نظارت می کنند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: یک شبکه بزرگ پیشگیری و مراقبت از بیماری ها در کشور شکل گرفته که بسیار پیشروست.

او با بیان اینکه آزمایشگاه های مرجع ما درباره بیماری ها و سلامت غذا شکل گرفته است و به همین دلیل توسعه یافته ترین شبکه های دامپزشکی در منطقه هستیم، افزود: ماحصل این ویژگی ارتقای سلامت غذا با منشأ دامی و پیشگیری از بیماری های مشترک بین انسان و حیوان است.

رفیعی با اشاره به بیماری های مشترک بین انسان و دام گفت: از مجموع بیماری های عفونی شناخته شده در انسان بالغ بر هزار و 400 مورد؛ یعنی حدود 50 درصد منشأ دامی دارد.

مرتبط با این خبر

  • 5 هزار مگاوات انرژی های پاک تا پایان برنامه ششم توسعه باید محقق شود

  • تنوع زیستی مثل بیمه پایداری زیستی را تضمین می کند

  • بایوگاز دریایی از انرژی را برای ما ایجاد می کند

  • خودبیمار انگاران از اضطراب و افسردگی رنج می برند

  • تکلیفی برای فرهنگ پسماند در مراکز آموزشی تعیین نشده است

  • راحتی فرد مهمترین موضوع در استفاده از کفش است

  • ارتباط تنگاتنگی بین ژن و توانایی ورزشی افراد برقرار است

  • آگاه به مقدار استفاده از آنزیم ها برای پاکسازی لباس باشیم

  • آنتن های امواج ماکروویو را در یکسال گذشته بومی سازی کردیم

  • هر نوع افزودنی مجاز نیست و باید حد مصرف رعایت شود