صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

رئیس پژوهشگاه هوا فضا وزارت علوم گفت: بشر قدم به قدم متوجه می شود که از فناوری در حفظ محیط زیست می تواند بهره بیشتری ببرد.

فتحی الله امی در برنامه «روزنه» رادیو گفت و گو به مناسبت هفته هوا و فضا در خصوص کاربری این علم در زندگی روزمره مردم گفت: قطعا در دنیای امروز بحث فناوری در حوزه IP و ICT نه تنها در خانه ها بلکه در وجود انسان ها رسوخ کرده است؛ یعنی اگر صبح از منزل بیرون بیایید و موبایل خود را جا بگذارید، بر می گردید و آن را بر می دارید.

او با بیان اینکه در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات هستیم، عنوان کرد: همه انسان ها به وسایل ارتباطی و اطلاعاتی احتیاج دارند که تمام این کارها از راه ماهواره انجام می شود. هر روز نفوذ فناوری در دنیای امروز بیشتر می شود و بشر قدم به قدم متوجه می شود که از این فناوری به ویژه در حفظ محیط زیست می تواند بهره بیشتری ببرد.

رئیس پژوهشگاه هوا فضا وزارت علوم با هشدار نسبت به اینکه اگر نتوانیم از فناوری در حفظ محیط زیست استفاده کنیم، افزود: اگر نتوانیم از فناوری برای حفظ محیط زیست استفاده کنیم، به گفته پروفسور هاوکینگ در سال 2600 زمین به یک کره آتش تبدیل می شود که اصلا قابل سکونت نیست.

او با اشاره به قانون مصوب سازمان ملل و شعار جهانی امسال نیز بیان کرد: در شعار جهانی امسال گفته شده که فضا جهان را متحد می کند. در فضای بالای زمین که بیشتر از 100 کیلومتر باشد، هیچ مالکیتی وجود ندارد و همه مردم مالک آن هستند.

امی با تأیید این پرسش که آیا کشف سیاره ها برای کشورها مالکیت ایجاد می کند، گفت: این یک قانون تصویب شده است که اگر هر کشوری به کره ای دست پیدا کرد، می تواند مالک آن کره شود و به همین دلیل آمریکا پرچم خودش را در آنجا نصب کرده است.

او در پایان تأکید کرد: فضا تنها دستیابی به کرات نیست، بلکه نوع فناوری هایی که استفاده می شود، قله فناوری هایی هستند که امکان استفاده آن در سایر بخش ها وجود دارد.

مرتبط با این خبر

  • 5 هزار مگاوات انرژی های پاک تا پایان برنامه ششم توسعه باید محقق شود

  • تنوع زیستی مثل بیمه پایداری زیستی را تضمین می کند

  • بایوگاز دریایی از انرژی را برای ما ایجاد می کند

  • خودبیمار انگاران از اضطراب و افسردگی رنج می برند

  • تکلیفی برای فرهنگ پسماند در مراکز آموزشی تعیین نشده است

  • راحتی فرد مهمترین موضوع در استفاده از کفش است

  • ارتباط تنگاتنگی بین ژن و توانایی ورزشی افراد برقرار است

  • آگاه به مقدار استفاده از آنزیم ها برای پاکسازی لباس باشیم

  • آنتن های امواج ماکروویو را در یکسال گذشته بومی سازی کردیم

  • هر نوع افزودنی مجاز نیست و باید حد مصرف رعایت شود