صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

مدیر کل فناوری فضایی سازمان فضایی ایران گفت: در همه کشورها صنایع فضایی موجب رشد تمام صنایع مهندسی و غیر مهندسی می شود و در کشور ما نیز حوزه فضایی رشد خوبی داشته است.

مجتبی سرادقی در برنامه «روزنه» رادیو گفت و گو در خصوص وضعیت هوا فضا در ایران گفت: در همه کشورها صنایع فضایی موجب رشد تمام صنایع مهندسی و غیر مهندسی می شود و در کشور ما نیز با اتفاقات 10 سال اخیر حتی رشته هایی مانند حقوق و پزشکی به دلیل پیشرفت های حوزه فضایی رشد خوبی داشتند و کاملا مشهود است.

سرادقی با بیان مثالی عنوان کرد: به دلیل اینکه زمان بازگشت به زمین، سفینه باید حرارت زیادی را تحمل کند، ما در ساخت موادی که درجه حرارت بالا را تحمل می کنند، کارهای پژوهشی زیادی انجام دادیم و پیشرفت داشتیم. همچنین ما در ساخت چترهایی که بتوانند سفینه را به سلامت به زمین برگردانند، بعد از فرستادن میمونی که فرستادیم و سالم برگرداندیم، از این چترها استفاده کردیم و باعث رشد فناوری نساجی شد.

او با بیان مثال های دیگر ادامه داد: در حوزه مخابرات توانستیم ارتباط را با فواصل زیاد ایجاد کنیم و همچنین در حوزه الکترونیک سیستم هایی را طراحی کردیم که مدت زیادی به صورت اتوماتیک بدون نقص به کارشان ادامه دهند. همه این ها پیشرفت هایی بوده است که به دلیل این صنعت اتفاق افتاده است.

سرادقی با اشاره به نوع فناوری فضایی که پیشرفت آن موجب پیشرفت علوم دیگر می شود، تصریح کرد: به دلیل داشتن شرایط خاص مانند دما و تشعشع موجب می شود تمام اتفاقات در صنعت فضایی خاص باشند و زمانی که به فضا می رسیم یا توانستیم یک موجود زنده را در مدار فضا سالم برگردانیم؛ یعنی به تمام گرایش های علمی در سطح بالا دست پیدا می کنیم.

او در پایان گفت: قطعا خروجی ها و سرریزهای فناوری های فضایی را امروز در زندگی روزمره مردم می بینیم.

مرتبط با این خبر

  • 5 هزار مگاوات انرژی های پاک تا پایان برنامه ششم توسعه باید محقق شود

  • تنوع زیستی مثل بیمه پایداری زیستی را تضمین می کند

  • بایوگاز دریایی از انرژی را برای ما ایجاد می کند

  • خودبیمار انگاران از اضطراب و افسردگی رنج می برند

  • تکلیفی برای فرهنگ پسماند در مراکز آموزشی تعیین نشده است

  • راحتی فرد مهمترین موضوع در استفاده از کفش است

  • ارتباط تنگاتنگی بین ژن و توانایی ورزشی افراد برقرار است

  • آگاه به مقدار استفاده از آنزیم ها برای پاکسازی لباس باشیم

  • آنتن های امواج ماکروویو را در یکسال گذشته بومی سازی کردیم

  • هر نوع افزودنی مجاز نیست و باید حد مصرف رعایت شود