صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

مدیرگروه میراث طبیعی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بیان کرد: در حوزه زمین گردشگری پدیده ها به دلیل تنوع بالا برای گردشگران جذاب و حائز اهمیت اند و ایران از این نظر در دنیا جایگاه ویژه ای دارد.

ناصر رضایی (مدیرگروه میراث طبیعی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مدرس دانشگاه) درباره زمین گردشگری یا ژئوتوریسم توضیح داد: وقتی از زمین گردشگری یا ژئوتوریسم صحبت می کنیم در واقع بخش زمین و گردشگری را با یکدیگر ادغام کردیم که به بخش زمین شناسی و رخ نمون هایی که در طبیعت داریم و همچنین به بخش طبیعت که به عنوان یک موضوع چند رشته ای شامل همه زیرساخت های گردشگری از جمله تفریح، مدیریت اقامت، تورها و ... می شود بر می گردد.

وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو بیان کرد: در زمین گردشگری با قسمت بی جان زمین کار داریم. در اینجا پدیده ها به شکلی هستند که در حوزه های مختلف برای کسانی که چه کار علمی می خواهند انجام دهند و چه کسانی که در اوقات فراغتشان می خواهند از این فضاها لذت ببرند و استفاده کنند جذاب است. معمولا این پدیده ها با توجه به تنوع بسیار زیادی که دارند دارای جاذبه بالایی هستند و برای گردشگر نیز حایز اهمیت اند.

رضایی افزود: با توجه به اینکه از قدیمی ترین ادوار زمین شناسی تا جدیدترینشان را که دوران معاصر است در قسمت های مختلف کشورمان داریم به همین جهت ایران از جهت زمین گردشگری دارای جایگاه ویژه ای در دنیا است و می تواند به عنوان جاذبه گردشگری روی آن حساب شود و برای معرفی آنها برنامه ریزی و استراتژی خاصی را در نظر گرفت.

مرتبط با این خبر

  • ایران در کاربرد رباتیک در فیزیوتراپی پیشرفت فوق العاده ای داشته است

  • کارایی گوشی های همراه در زمینه عکاسی را نمی شود انکار کرد

  • هوش مصنوعی بسیاری از هزینه ها را کاهش می دهد

  • رویکرد مقابله با مخاطره را جاری و ساری کنیم

  • تار عنکبوت برای استفاده پزشکی در ایران هزینه بر است

  • فناوری هسته ای به انسان در زمینه پزشکی کمک شایسته ای می کند

  • 5 هزار مگاوات انرژی های پاک تا پایان برنامه ششم توسعه باید محقق شود

  • تنوع زیستی مثل بیمه پایداری زیستی را تضمین می کند

  • بایوگاز دریایی از انرژی را برای ما ایجاد می کند

  • خودبیمار انگاران از اضطراب و افسردگی رنج می برند