صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

نادرقلی ابراهیمی درباره گرم شدن کره زمین و عواقب آن گفت که گازهای گلخانه ای مهمترین عامل برای گرم شدن زمین هستند و این گرم شدن، آب شدن یخ های قطبی و خشک شدن جنگل ها و مراتع را در بر دارد.

دبیر ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در «روزنه»، بیان کرد: با توجه به دخالت هایی که بشر در زمین انجام داده است تغییرات غیر طبیعی را در روند درجات زمین شاهد هستیم. حداقل تغییرات متوسط گرمایش زمین 0.7 درجه سلسیوس بیان شده است.

وی خاطرنشان کرد: از عمده ترین دلایل و چرایی این تغییرات، گازهای گلخانه ای هستند. هرچند در کنار گازهای گلخانه ای فعالیت های آتشفشانی، زمین گرمایی و فعالیت های خورشیدی نیز بیان می شوند ولی همه دانشمندان روی موضوع مربوط به افزایش گازهای گلخانه ای که دخالت بشر است اتفاق نظر دارند.

ابراهیمی اظهار داشت: تولید دی اکسید کربن مهمترین مسئله در حال اتفاق است. گرمای زمین منجر به آب شدن یخ های قطبی و از طرفی دیگر باعث خشک شدن اراضی، جنگل ها و مراتع می شود و روی زندگی جاری مردم نیز اثر می گذارد.

او افزود: در سازمان های مختلف همه تاکید دارند که کاری کنند تا گازهای گلخانه ای را کاهش دهند. قرار گذاشته شده که تا دو درجه گرمایش متوسط زمین را کاهش دهند که این خود یک جریان جهانی است ولی هنوز بسیاری از کشورهایی که تعهد این کار را داشتند آن را عملیاتی نکردند.

دبیر ستاد توسعه فناوری آب ریاست جمهوری در رادیو گفت و گو عنوان کرد: آمریکا و چین تولیدکنندگان بزرگ گازهای گلخانه ای هستند. آمریکا عضو کمیسیون تغییرات آب و هوایی نیست لذا خود را ملزم به رعایت عدم تولید نمی کند، اخیرا نیز رییس جمهور آمریکا خود را از این کنوانسیون خارج کرد.

او گفت: در ایران متولی اصلی این موضوع سازمان محیط زیست است و اقداماتی را در سطح کشور انجام می دهند.

ابراهیمی در پایان تصریح کرد: مهمترین بحثی که در باره این موضوع مطرح می شود این است که ما چه اقداماتی را می توانیم مردمی و همه گیر کنیم تا یک بسیج عمومی برای کاهش ایجاد کنیم و حداقل محیط زیست خودمان را بهتر کنیم.

مرتبط با این خبر