روزنه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

مدیرعامل پیام رسان گپ: جویشگرهای ملی باید خصوصی و تجاری شوند

مهدی انجیدنی در خصوص جویش گرهای فارسی بر بستر اینترنت ملی گفت: علت اینکه تا کنون بعضی از پروژه های جویشگر ملی ما موفق نبودند این بوده که با بودجه دولتی رشد کرده اند. پروژه ها باید خصوصی و تجاری پیش بروند.

1398/09/10
|
09:10

مهدی انجیدنی، مدیرعامل پیام رسان گپ در مجله علمی و خبری «روزنه» در رادیو گفت و گو بیان کرد: جویشگرها و حتی سایر سرویس های پایه در حوزه فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات موارد خیلی مهمی هستند که حرکت به سمت آنها ضمن اینکه یکسری دانش های دیگری را در کشور بومی می کند که آن دانش ها در تولید بسیاری از محصولات کاربرد دارند، باعث مقاوم سازی کشور در شرایط خاص می شود.

وی افزود: در مصوباتWTO آمده که کشورها به خاطر چند حالت مختلف باید همیشه آمادگی کاملی داشته باشند. مثل زمان جنگ، ممکن است به خاطر جنگ ارتباطات کشوری با سایر کشورهای دنیا آسیب ببیند و برای چند ماه یا چند سال با مشکل قطعی ارتباطات رو به رو باشد. از طرفی بلایای طیعی مثل سیل، زلزله و سونامی می توانند به مسیرهای ارتباطی کشورها آسیب بزنند.

او ادامه داد: موضوعاتی مثل تحریم و اتفاقات سیاسی در داخل کشورها مثل اغتشاشات اخیر در ایران سومین و چهارمین دلایل هستند که می توانند به ارتباطات بین الملل یک کشور آسیب وارد کنند. به خاطر این مواردی که احتمال وقوعشان برای کشورها بسیار زیاد است نیاز است که کشورها آمادگی های اولیه را داشته باشند.

انجیدنی در رادیو گفت و گو عنوان کرد: در حوزه جویشگر نیز دو بُعد داریم. آن هم اینکه یا داده کل دنیا را فعال کنیم یا در حوزه داده ها و خدمات داخل کشورمان یک پروژه کاملا حرفه ای و محلی باشیم با خدماتی که حتی جویشگر بین المللی هم نمی تواند ارائه دهد.

مدیرعامل پیام رسان گپ خاطرنشان کرد: جویشگرهای محلی در حوزه های کسب و کار می توانند مفید باشند اما می توانند داده های سایر دنیا را نیز از طریق ارتباط با جویشگرهای بین المللی به دست آورند و وقتی کاربر از این جویشگرها استفاده می کند به دیتای همه کشورها دسترسی داشته باشد اما روی بخشی که مربوط به داخل کشور است بسیار غنی تر باشد و بتواند روی آنها سرویس تعیین کند.

وی همچنین اظهار داشت: شاید علت اینکه تا کنون بعضی از پروژه های جویشگر ملی ما موفق نبودند این بوده که با بودجه دولتی رشد کردند. اتفاقا پروژه ها باید خصوصی و تجاری پیش بروند. بعضی از جویشگرهای ما بعد از پنج سال که تولید شدند تازه به این فکر رسیدند که از کجا پول درآورند؛ جویشگر باید از همان ابتدا کار خود را با یک طرح تجاری شروع کند، وظیفه دولت نیز در این زمینه مربوط به داده های باز است که در کشورمان در حد صفر است، داده ها را سازمان ها مثل یک گنجینه برای خودشان حفظ می کنند و کسب و کارها نمی توانند از این داده ها برای تجاری سازی و ارائه خدمات ارزش افزوده بهتر استفاده کنند. وظیفه دوم دولت نیز مربوط به زیرساخت های کشور است.

دسترسی سریع
روزنه