صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه ها از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

روانشناس کودک آموزه های زیست محیطی را از الزامات آموزش در مدارس دانست و گفت: معلمان در بسیاری سطوح مراکز آموزشی با محیط زیست آشنایی ندارند و نحوه صحیح برخورد با محیط زیست را به کودکان نمی آموزند.

مریم اسماعیلی در مصاحبه با برنامه زنده "امروز، زندگی" اظهار کرد: «فرزندان باید در قبال محیط زیست احساس مسئولیت کرده تا این عنایت الهی را به نسل آتی منتقل نمایند.»

وی افزود: «آموزش محیط زیست به کودکان راه های بسیاری دارد و در قالب سطوح تحصیلی و خانواده گنجانده می شد.»


اسماعیلی با بیان اینکه آموزش صرفا در راستای اهمیت محیط زیست نبوده و می بایست به صورت عملیاتی در اختیار فرزندان قرار گیرد، گفت: «کودکان باید در دل طبیعت رفته و خود را جزئی از محیط زیست بدانند و اینجاست که حس مسئولیت در آن ها بیدار شده و نگاهبانان خوبی برای محیط زیست خود خواهند بود.»

این روانشناس کودک ادامه داد: «در این زمینه باید به آموزش حرفه ای معلمان توجه کرد؛ معلمان در بسیاری سطوح مراکز آموزشی با محیط زیست آشنایی ندارند و نحوه صحیح برخورد با محیط زیست را به کودکان نمی آموزند.»

اسماعیلی با بیان اینکه محیط زیست نباید در قبال یکی از دروس و با آموزش یک معلم به کودکان انتقال یابد، گفت: «می طلبد در تمامی دروس و مقاطع تحصیلی محیط زیست را جزئی از علوم قرار دهیم؛ به عنوان مثال در دروس ریاضی و اجتماعی نیز مثال هایی از محیط زیست داشته باشیم.»

وی افزود: «این روند منجر می شود معلمان با مبحث محیط زیست آشنا باشند؛ چراکه در هر درس باید به محیط زیست اشاره کنند.»

اسماعیلی روش فعال آموزشی را از دیگر شیوه های تدریس با نگاه به محیط زیستی عنوان کرد و در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: «در همه کشورها آموزش پیش دبستانی از طریق بازی اتفاق می افتد؛ لذا کودکان باید در مزارع و طبیعت قرار گرفته و ضمن بازی با حیوانات تجربه ای دست اول را بدست آورند که تاثیری ماندگار در ذهن آن ها ایجاد می کند.»

وی به رادیو گفت وگوگفت :«آموزش غیر مستقیم نظیر نحوه رشد گیاه و حیوان و ارزش و اهمیت محیط زیست در قالب همین بازی ها در دل طبیعت به فرزندان در جهت شناخت اهمیت محیط زیست کمک می کند.»

مرتبط با این خبر

  • والدین صداقت را در عمل به فرزندان آموزش دهند

  • نبود صمیمیت زناشویی؛ عامل اختلال در ارتباط کلامی فرزندان با والدین

  • وابستگی های ابتدایی امکان استقلال را از فرزند می گیرد

  • راهکارهای تقویت خوش بینی واقع بینانه در فرزندان

  • تکنیک های آموزش مفاهیم دینی به کودکان

  • رفاقت بین اعضای خانواده با حفظ حرمت ها شکل می گیرد

  • درصد خوش بینی در فرزندانِ با اعتماد به نفس، بالاتر است

  • خیانت؛ خشم فرزندان را نسبت به جنس مخالف شعله ور می کند

  • اجرای "طرح امین موقت" برای فرزندخواندگی کودکان بی سرپرست

  • نقش هماهنگی خانه و مدرسه در رشد بهینه فرزندان