صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه زبان علم، گونه ای حرفه ای از زبان تلقی می شود، افزود: در این میان ترکیبات عالمانه از واژگان یونانی و لاتین ساخته شده اند.

فرشید سمائی ضمن ارائه تعریفی از زبان علم به برنامه "از پارسی تا فارسی" رادیو گفت و گو اظهار داشت: «این زبان برقراری ارتباط میان اهل علم و مطالب علمی را در گفتار و نوشتار برقرار می کند.»

وی با بیان این مطلب افزود: «در این میان سوال می شود که آیا زبان علم با زبان عمومی فرق دارد یا خیر؟ پاسخ چنین است که زبان علم از عناصر زبان عمومی استفاده می کند و ویژگی های ساخت-واژی را گسترش می دهد.»

سمائی با اشاره به ترکیبات عالمانه در زبان شناسی اظهار داشت: «این ترکیبات بخشی از زبان علم هستند که کمتر در زبان عمومی مورد استفاده قرار می گیرند و با زبان عمومی تفاوت دارند.»

این اصطلاح شناس خاطرنشان کرد: «ترکیبات عالمانه، ترکیبی هستند از عناصر یونانی و یونانی، لاتین با لاتین، یونانی با لاتین و لاتین با یونانی و هر دوی این زبان ها دارای عناصر بومی می باشند.»

سمائی به رادیو گفت وگو گفت: «تمام واژگانی که با لوژی یا هیپو ساخته می شوند جز ترکیبات عالمانه هستند؛ لذا زبان علم، گونه ای حرفه ای از زبان تلقی می شود.»

وی ادامه داد: «زبان علم از تمام امکانات واژه سازی استفاده نماید؛ چراکه حجم انبوهی از مفاهیم علمی وجود دارد که شاید در زبان عمومی روزمره نیازی بدان ها احساس نکنیم ولی در هم اندیشی های علمی در سراسر دنیا و چاپ و انتشار کتب علمی، به شدت نیازمند واحدهای واژگانی هستیم.»

همچنین رضا عطاریان، مدرس پژوهشکده مطالعات واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خصوص رابطه زبان علم و زبان ادبیات اظهار کرد: «زبان علم محدوده ای درون زبان عمومی است و به تعبیری همچون یک قلعه در دل یک دشت می باشد.»

این اصطلاح شناس ادامه داد: «در داخل این قلعه می توان از امکانات زبان علم استفاده کرد و در عین حال نیازها را از زبان عمومی بر طرف ساخت.»

عطاریان با بیان اینکه زبان علم اختیارات بیشتری نسبت به زبان عمومی دارد، تصریح کرد: «این زبان نحو قوی تر داشته و قراردادی تر است.»

وی افزود: «بعنوان مثال دو کلمه اسید سولفوریک و اسید سولفوروس دارای دو پسوند صفت ساز و دو اسم به معنای گوگرد است. در این میان زبان علم قرارداد دارد که یکی از مواد با گوگرد دو ظرفیتی و دیگری با گوگرد سه ظرفیتی باشد.»

عطاریان اضافه کرد: «در زبان علم از اینگونه قراردادها بسیار داریم. بعنوان مثال تُرکیک و تُرکیش دو دست زبان هستند. ترکیک شامل دسته ای بزرگ از زبان ها هستند که ترکیش را نیز شامل می شود از جمله ترکمنی، قرقیزی، ازبکی و آذربایجانی... همچنین ژرمنیک شاخه ای کلی برای کشور آلمان و همسایگان آن است و ژرمن متعلق به خود آلمان هاست و این روند بر اساس قراردادها تعریف می شود.»

وی افزود: «در زبان علم به واسطه تعدد مفاهیم و تمایز میان آن ها، مجبوریم از همه امکانات بهره ببریم.»

عطاریان با بیان این توضیح به واژه هایی نظیر گیاگان و زیاگان بعنوان توصیف پوشش گیاهی و جانوری زیست محیطی اشاره کرد و افزود: «ما به مجموعه این دو زیواگان می گوییم. در این میان زی و زیو دو واژه باستانی است و تنها با یک "و" تمایز ایجاد کرده است.»

وی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار کرد: «بسیاری عناصر در زبان معیار وجود ندارد و حتی فعلی موجود نیست که در گویش ها از آن برای زبان علم واژه ای بسازیم. بعنوان مثال در یکی از گویش های شمال به حلزون راب می گویند و زیست شناسان دسته ای از حلزون ها را راب ها می نامند. در این میان لغتی بسیط در زبان عمومی وجود ندارد.»

مرتبط با این خبر

  • 112 مصدوم و یک ایست قلبی/ ریزش بخش هایی از بیمارستان مسجد سلیمان

  • سیستم آموزشی کشور نیازمند روش های جدید تدریس است

  • آموزش زبان روسی در مدارس ایران با چالش هایی مواجه است

  • شیوه آموزش زبان در مدارس نیازمند تغییرات اساسی است

  • آموزش زبان خارجی از مقطع ابتدایی به صلاح نیست

  • تربیت معلمان حرفه ای برای آموزش زبانهای خارجی در مدارس

  • چهار زبان آلمانی، فرانسوی، روسی و ایتالیایی می تواند در مدارس تدریس شود

  • برای انتشار آثار فرهنگی و ادبی هیچ همکاری صورت نمی گیرد

  • بررسی سهم فضای مجازی در واژه نگاری های غلط

  • تاثیرگذاری فضای مجازی در واژه نگاری های غلط