الف ب بسم الله هر روز از ساعت 15:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

الف ب بسم الله

مدیرعامل تعاونی ناشران تهران : اختیارات حوزه نشر با مسئولیت هایش تناسب ندارد

مدیرعامل تعاونی ناشران تهران عنوان کرد : توقعاتی که از حوزه نشر وجود دارد با اختیارات این حوزه همخوانی ندارد و صنف نشر تنها به عنوان یک مجری پذیرفته شده و اختیارات محدودی دارد.

1398/02/07
|
11:06

برنامه " الف ب بسم الله " ویژه سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور محمدمهدی داوودی پور ، مدیرعامل تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران روانه آنتن شد.

در ابتدای برنامه محمدمهدی داوودی پور به اصل 44 قانون اساسی و پیشرفت آن در حوزه نشر اشاره کرد و گفت : این اصل دولت ها را به واسپاری امور به بخش خصوصی مکلف می کند.اینکه چرا تاکنون این مهم در حوزه نشر عملیاتی نشده است تا حدودی به عدم آمادگی بخش خصوصی ناشران مربوط است.

وی افزود : خصوصی سازی در کشور که فرد یا وزیر محور است و سیستم محور نیست پیچیده و مشکل است گرچه وزیر فرهنگ و ارشاد از زمان انتصاب تا کنونن همکاری بسیار خوبی در این خصوص داشته اند.

مدیرعامل تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران گفت : در ابتدا برای موضوع واسپاری امور نشر به ناشران نوعی عدم پذیرش از سوی صنف مربوطه وجود داشت اما در حال حاضر مشکلات این بخش نزدیک به 90 درصد کاهش یافته است و نباید توقع داشت به 100 درصد برسیم.

داوودی پور ادامه داد : بخش کتاب و نشر ، یک بخش فرهنگی و در ارتباط با آزادی اندیشه هاست و توقع اینکه نظرات بخش فرهنگی و صاحبان اندیشه همه در یک قالب بگنجد انتظار به جا نیست از این رو نمی توان انتظار تحقق تمام انتظارات را داشت.

وی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با رادیو گفت و گو ، به تشکیل شوراها در شهرها و روستاها و اداره امور به دست مردم اشاره کرد و گفت : ایحاد شوراها یک فرآیند تدریجی بوده که مطمئنا در ابتدا امواج منفی و مشکلات برای آزمون و خطا بوده است.در حوزه نشر در حدود 18 سال پیش نمایشگاه را پذیرفتیم و به مدت 4 سال با برنامه خاص خود آن را به صورت داخلی اجرا کردیم اما با تعویض دولت ، به طور کلی نگاه تغییر یافت .

مدیرعامل تعاونی ناشران اظهار کرد : در آن زمان توقعاتی که مسئولین از حوزه نشر داشتند با برنامه ها تفاوت داشت و به این ترتیب این روند تا حدودی متوقف شد و صنف نشر امور را با اختیارات بسیار کمتر در دست گرفت و تنها به عنوان مجری پذیرفته شد و اختیارات آن متناسب با مسئولیت هایش افزایش نیافت.

داوودی پور تاکید کرد : در واقع انتظار ما از واگذاری این موضوع است که اگر اموری واگذار می شود اختیارات متناسب با آن نیز واگذار شود . این موضوع پذیرفته شده است که اختیارات حاکمیتی تنها در دست دولت و یک وزارتخانه نیست اما توقع داریم بخشی که در اختیار وزارت ارشاد است به صورت کامل واگذار شود.البته در حال حاضر این بستر از سمت وزارت ارشاد ( در مورد اختیارات خود ) محقق شده است.

وی به تاریخچه نمایشگاه کتاب اشاره کرد و گفت : نمایشگاهی که با 120 ناشر و چندهزار بازدید کننده به نمایشگاهی با 2500 ناشر و بازدید کننده چند میلیونی تبدیل شده است ، نشان دهنده رشد است اما رشدی که با نگاه صنف همراه باشد نیاز به جهش بدون از دست دادن هدف ها دارد و برای این جهش به همدلی مسئولان، خدمتگزاران و حامیان نیاز است.

دسترسی سریع
الف ب بسم الله