صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

روزهای ماه مبارك رمضان از ساعت 18:45 به مدت 50 دقیقه

قائم مقام انجمن سواد رسانه ای با بیان اینکه ضعف عملکرد ما باعث شده قدرت رسانه بر مفاهیم دینی و مذهبی که چارچوب های منطقی و عقلی دارد، بچربد، تصریح کرد: این اتفاق نه به دلیل ضعف دین بلکه ناشی از ضعف عملکرد رسانه ای و نهادهای تصمیم ساز است.

برنامه «رهیافت» رادیو گفت و گو با موضوع دینداری در عصر فضای مجازی و با حضور معصومه نصیری قائم مقام انجمن سواد رسانه ای ایران به روی آنتن رفت.

معصومه نصیری در آغاز در پاسخ به این سوال که نسبت بین رسانه و دین در ایران چگونه است، گفت: برای پاسخ به این سوال باید ابتدا ببینیم، رسانه را به مفهوم دانش نگاه می کنیم یا ابزار. اگر رسانه را به مفهوم دانش بررسی کنیم، از موضوعیت، مسائل و چارچوب برخوردار است و می تواند با سایر حوزه های دانشی و اعتقادی از جمله دین نسبت پیدا کند.

وی تصریح کرد: اساسا دین در ذات خودش رسانه ای است. پیامبران الهی پیام پروردگار را از طریق کتاب به عنوان یک رسانه در اختیار مردم قرار می دهند. در قرآن کتاب آسمانی مسلمانان نیز شاهد هستیم خداوند از تکنیک های رسانه ای استفاده کرده و به پیامبر گوشزد کرده است ای پیامبر با تبلیغ، مردم را به سمت حق دعوت کن. بنابراین از تکنیک های رسانه ای به صورت متعدد در قرآن استفاده شده است.

قائم مقام انجمن سواد رسانه ای ایران با اشاره به در کشور این نظریه وجود دارد که اگر رسانه در خدمت نهادهای دینی باشد، بنابراین نسبت دین و رسانه برقرار شده است، عنوان کرد: شاخصه های رسانه ای دینی و استفاده از موضوعات دینی و مذهبی در دل محتواهای رسانه ای متفاوت است و بنابراین اگر یک ارگان و نهاد دینی، رسانه ای را اداره کند لزوما به مفهوم این نیست که نسبت دین و رسانه به وجود می آید.

وی اضافه کرد: اینکه چه سهمی محتواهای دینی در پیام ها و لایه های پنهان محتواهای رسانه ای از جمله فضای مجازی دارند، اهمیت دارد که متاسفانه از این نکته غافل بوده ایم.

نصیری با بیان اینکه ضعف عملکرد ما باعث شده قدرت رسانه به مفاهیم دینی و مذهبی که چارچوب های منطقی و عقلی دارد، بچربد، تصریح کرد: این اتفاق به دلیل ضعف دین نیست بلکه ناشی از ضعف عملکرد رسانه ای و نهادهای تصمیم گیرنده و تصمیم ساز این حوزه است که باعث شده ضریب نفوذ دین و پیام های دینی و ترویج مذهب در رسانه ها از جمله فضای مجازی با محدودیت همراه باشد.

مرتبط با این خبر

  • مبنای تشکیل دولت در اسلام انسانیت و توحید است

  • خداوند در نگاه مدرنیته یا وجود ندارد یا دستانش بسته است

  • احکام فقهی مربوط به هنر نیازمند تجدید بررسی هستند

  • برای ورود مذهبی ها به عرصه هنر و رسانه، نیاز به گفتمان سازی داریم

  • قوت جریان مدرنیته با شکل گیری رسانه های جمعی در اروپا

  • رسانه ذاتا سکولار نیست

  • نگاه تجدد به دین، قلمرو دین را حداقلی می کند

  • نگاه تجددگراها به دین متاثر از غرب جدید است

  • دست علوم اجتماعی در ارائه تصویر واقعی از وضعیت دین داری مردم تهی است

  • جامعه ایران نه دین دارتر شده و نه رو به افول بوده بلکه تنها اشکال آن تغییر کرده است