رهیافت روزهای ماه مبارك رمضان از ساعت 18:45 به مدت 50 دقیقه

رادیو گفت و گو

رهيافت

پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: جهاد در بعد فردی به معنای جهاد نفس و تربیت باطنی انسان است

پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حوزه دین به بعد فردی جهاد اشاره کرد و بیان داشت: جهاد در بعد فردی به معنای جهاد نفس و تربیت باطنی انسان است که دارای مراتبی است که البته سخت است زیرا طبیعت انسان رو به سرکشی دارد.

1398/03/04
|
15:02
|

برنامه «رهیافت» رادیو گفت و گو با موضوع اسلام؛ اصالت جنگ یا صلح و با حضور محمد رضا یقینی پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حوزه دین به روی آنتن رفت.

محمد رضا یقینی در آغاز با بیان اینکه جهاد فعالیتی همراه با تحمل سختی و مرارت است، گفت: اگر کاری سهل باشد نمی توانیم به آن جهاد اطلاق کنیم گرچه اگر قصد قربت داشته باشیم، می توانیم آن را یک عمل الهی عنوان کنیم. ویژگی دیگر جهاد هدف مند بودن است یعنی تلاشی که در مسیر و هدف مشخصی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: وقتی در ادبیات دینی جهاد معنی می شود، به عنوان یک هدف الهی و آرمان متعالی معنوی خواهد بود حتی اگر اهداف متوسط مادی را دنبال کند. به عنوان مثال تلاش کنیم در راه پیشرفت کشور سطحی از رفاه ایجاد کنیم که اگر به قصد قربت باشد، قطعا عنوان جهاد به آن اطلاق می شود.

پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با رادیو گفت و گو در حوزه دین به ابعاد فردی و اجتماعی جهاد اشاره کرد و بیان داشت: جهاد در بعد فردی به معنای جهاد نفس و تربیت باطنی انسان است که دارای مراتبی است که البته سخت است زیرا طبیعت انسان رو به سرکشی دارد. جهاد در بعد اجتماعی نیز اشکال بسیار زیادی همچون جهاد برای اصلاح جامعه و یا جهاد در مقابله با دشمنان خدا دارد.

وی درباره ویژگی جهاد نفس توضیح داد و گفت: وقتی انسان قوای درونی خودش را متعادل کند، به فنای دنیا و بقای آخرت توجه دارد و مسیر زندگی اش را در این جهت قرار خواهد داد که به دنبال کسب فضایل اخروی است. مرتبه نهایی جهاد اکبر این است که انسان فانی در خواست و اراده پروردگار باشد و در حقیقت گفتار و رفتار و همچنین گویش و سکوت انسان تجلی حکمت پروردگار باشد.

یقینی همچنین درباره جهان بیرونی و اجتماعی نیز توضیح داد و اظهار کرد: این جهاد یا در راستای مبارزه با یک دشمن است یا در راستای این است که جامعه یا زندگی اجتماعی را ارتقاء دهیم که تلاش در جهت معاش یک مصداق از آن است. معصوم (ع) می فرمایند کسی که برای تامین معاش خانواده اش تلاش می کند مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند.

پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حوزه دین افزود: گاهی جهاد در راه خدا این است که موانع تعالی جامعه را برطرف کند که یک صورت آن می تواند جهاد نظامی یا قتال باشد.

دسترسی سریع
رهیافت