صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

روزهای ماه مبارك رمضان از ساعت 18:45 به مدت 50 دقیقه

مدرس حوزه و دانشگاه ترویج فردگرایی را ازجمله مولفه های مدرنیته مطرح کرد و گفت: وقتی غلبه فرد بر جامعه و خانواده را قبول کردیم باعث نسبی شدن و فردی شدن ارزش های اخلاقی می شویم که باعث ابتذال و انحطاط در روابط فی مابین افراد می شود.

برنامه «رهیافت» با موضوع تعارضات دین و مدرنیته در مسائل مربوط به زن و خانواده و با حضور حمزه علی اسلامی نسب مدرس حوزه و دانشگاه به روی آنتن رفت.

اسلامی نسب با اشاره به اومانیسم به عنوانی یکی از مولفه های مدرنیته گفت: اومانیسم به معنی انسان محوری است و افرادی که به دنبال مدرنیته بودند و خواستند بحث اومانیسم و مدرنیته را در ساحت زندگی انسان جاری کنند، هدفشان این بوده تا نقش خدایی والهی هدایت انسان را از بین ببرند.

وی تصریح کرد: این افراد بجای اینکه اصالت را بر خدا محوری قرار دهند بر فرد محوری و به نفسانیت فرد قرار دادند و اینکه انسان موجودی تنهاست و ارتباطی با خداوند متعال ندارد بلکه ما باید به نفسانیت انسان اهمیت بیشتری قرار دهیم، تکیه کردند.

مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به نتایج تکیه مدرنیته به نفسانیت انسان، عنوان کرد: در این صورت انسان به موجودی مفلوک و بیگانه و مضطرب تبدیل می شود و چون فقط خودش را مدار زندگی می بیند و مرتبط با انسان های دیگر نمی بیند و خوسته اصلی اش این است که نفسانیت خودش را اداره و رشد دهد، در نتیجه به موجودی ستیزه گر تبدیل می شود که تمایل دارد با همه انسان ها مبارزه کند و حتی پا روی نفسانیت افراد دیگر بگذارد.

وی ادامه داد: با اینکه خودش به نفسانیت معتقد است ولی در مورد انسان های دیگر ارزشی قائل نیست، دوست دارد تمام انسان های دیگر را زیر پای خودش بگذارد تا به آن نفسانیتی که مد نظر خودش است، برسد. این امر منجر به این شده که ما ستیزه جویی را بین آدمیان داشته باشیم.

اسلامی نسب در گفتگو با رادیو گفت و گو به تاثیر پر رنگ شدن نفسانیت در خانواده اشاره کرد و گفت: وقتی در خانواده، نفسانیت محور اصلی قرار می گیرد، دیگر جایگاهی برای پدر و مادر خانواده نداریم به عبارت بهتر ما دیگر هیچ رابطه و احترامی بین فرد بزرگتر و کوچکتر نداریم و هر یک از اعضای خانواده برای خود و رشد خودشان کار می کنند.

وی به جامعه ایرانی اشاره کرد و یادآور شد: از زمان قاجار به قبل، بحث خانواده برای ما مهم بوده است و اگر خانواده رشدی داشته این رشد به تبع تلاش و کوشش تک تک اعضای خانواده بود و اینگونه نبوده که هرکدام از اعضا برای موفقیت خودشان فقط تلاش کنند بلکه هر خانواده کشتی به حساب می آمد که همه افراد سعی داشتند تا این کشتی به سر منزل مقصود برسد.

مدرس حوزه و دانشگاه از جمله مولفه های دیگر در مدرنیته را ترویج فرد گرایی مطرح کرد و توضیح داد: به عنوان مثال افرادی که به دنبال مدرنیته و ترویج این عقیده هستند، معتقدند در جامعه یا خانواده آن چیزی که بسیار مهم است و دارای ارزش حیاتی است، فرد است و نه اجتماع و خانواده.

وی ادامه داد: آن چیزی که در تفکر مدرنیته بسیار مهم است این است که فرد باید اهمیت داده شود و برتر از جامعه و خانواده به حساب بیاید. در مبارزه بین خانواده و فرد یا جامعه و فرد آن بخشی که مهم است فرد است. آن چیزی که باید اطاعت شود فرد است و آن چیزی که باید اطاعت کند و در خدمت قرار بگیرد، هم جامعه است و هم خانواده در مقابل این فرد.

اسلامی نسب در رادیو گفت و گو اظهار داشت: وقتی غلبه فرد بر جامعه و خانواده را قبول کردیم در نتیجه به سمتی می رویم که باعث نسبی شدن و فردی شدن ارزش های اخلاقی می شویم و این باعث ابتذال و انحطاط در روابط فی مابین افراد می شود.

وی با بیان اینکه وقتی نسبیت گرایی از دل این تفکر به وجود آمد از همین نسبیت گرایی به مولفه لیبرالیسم می رسیم، تصریح کرد: لیبرالیسم می گوید هر فردی برای خودش آزاد باشد تا به نفسانیات خودش بپردازد و نیازی نیست هیچ ارتباطی با ماورای الهی و رابطه الهی با خداوند متعال و یک موجود برتر بگیرد.

مرتبط با این خبر

  • خواستگاه علمی و دین از عوامل روی کار آمدن سکولاریسم هستند

  • در غرب زندگی بر مدار عاطفه نیست بلکه بر مدار قانون است

  • راه حل اسلام در حوزه خانواده کارآمدتر از راه حل های بشری است

  • رسانه ذاتا سکولار نیست

  • قوت جریان مدرنیته با شکل گیری رسانه های جمعی در اروپا

  • خداوند در نگاه مدرنیته یا وجود ندارد یا دستانش بسته است

  • مبنای تشکیل دولت در اسلام انسانیت و توحید است

  • قاجار دروازه ورود مدرنیته به ایران است