صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

روزهای ماه مبارك رمضان از ساعت 18:45 به مدت 50 دقیقه

مدیرگروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم باتصریح بر اینکه آنچه دین بعنوان راه حل ارائه داده در بین همه راه حل‌های بشری کارآمدتر است گفت:خانواده هنوز در بین مسلمانان وجودو قوام دارد درحالیکه در غرب چنین نیست و این یعنی مدرنیته بر ضدخانواده است.

برنامه «رهیافت» رادیو گفت و گو با موضوع تعارضات دین و مدرنیته در مسائل مربوط به زن و خانواده و با حضور حجت الاسلام احمد رهدار عضو هیئت علمی و مدیر گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم به روی آنتن رفت.

حجت الاسلام رهدار در آغاز با بیان اینکه مشکلات دنیای غرب با چند راه حل، برطرف نخواهد شد، گفت: ممکن است با تمسک به راه حل های وحیانی و عقلانی بتوانیم جلوی فاجعه را بگیریم و ابعاد آن گسترده تر نشود اما حقیقت آن است که آنچه اتفاق افتاده وحشتناک است زیرا در غرب خانواده به معنای واقعی وجود ندارد و مسائلی ارزش شده است که اگر نگوییم محال است، به غایت مشکل خواهد بود.

وی بیان کرد: در عالم اسلام از اینکه غرب را به عنوان یک الگو و افق در نظر بگیریم، باید دست برداریم زیرا آنچه در غرب در حال رخ دادن است، سیاه و منفی است و به همین دلیل باید نگاه مان به غرب را برداریم. باید بدانیم اصلاح کاستی هایی که در تعاملات انسانی خود داریم از طریق فرمول های غربی محقق نخواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم در گفتگو با رادیو گفت و گو به این پرسش که با وجود اجرای دستورات دین اما هنوز نتوانسته ایم پاسخ مناسبی ببینیم، اظهار داشت: یکی از دلایل این موضوع به آن جهت است که حکم درست بوده اما تطبیق حکم بر مصادیق غلط بوده است. در برخی از موارد نیز خود حکم درست بوده و دستگاهی که حکم را تولید کرده است مشکل داشته و باید در این دستگاه، فهم از دین را اصلاح کنیم.

حجت الاسلام رهدار ادامه داد: برخی وقت ها، هم حکم و هم تطبیق بر مصداق درست بوده اما دستگاه نظری ارزیابی غربی بوده است. حدود سه سال قبل، یک فرد غربی چهل مفهوم اسلامی مانند صداقت و امانت داری را مورد تحقیق قرار داد و مشخص کرده بود که کشورهای غیر اسلامی در این زمینه ها بالاتر قرار دارند. این تحقیق چماقی بر کشورهای اسلامی شد اما حقیقت آن است، دستگاه نظری تعیین می کند اخلاق پیاده شده توسط غربی ها تولید شده است و معیارهای اسلامی را در نظر نمی گیرد.

مدیر گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم در ادامه با تصریح بر اینکه آنچه دین به عنوان راه حل در حوزه های مدرنیته و خانواده ارائه داده است، در بین همه راه حل های بشری کارآمدتر است، گفت: خانواده هنوز در بین مسلمانان وجود و قوام دارد درحالیکه در غرب چنین نیست و این یعنی مدرنیته بر ضد خانواده است.

مرتبط با این خبر

  • مبنای تشکیل دولت در اسلام انسانیت و توحید است

  • خداوند در نگاه مدرنیته یا وجود ندارد یا دستانش بسته است

  • احکام فقهی مربوط به هنر نیازمند تجدید بررسی هستند

  • برای ورود مذهبی ها به عرصه هنر و رسانه، نیاز به گفتمان سازی داریم

  • قوت جریان مدرنیته با شکل گیری رسانه های جمعی در اروپا

  • رسانه ذاتا سکولار نیست

  • نگاه تجدد به دین، قلمرو دین را حداقلی می کند

  • نگاه تجددگراها به دین متاثر از غرب جدید است

  • دست علوم اجتماعی در ارائه تصویر واقعی از وضعیت دین داری مردم تهی است

  • جامعه ایران نه دین دارتر شده و نه رو به افول بوده بلکه تنها اشکال آن تغییر کرده است