صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

روزهای ماه مبارك رمضان از ساعت 18:45 به مدت 50 دقیقه

مدرس حوزه و دانشگاه به عوامل نفوذ مدرنیته در ایران اشاره کرد و بیان داشت: تمام مباحث مدرنیته در ایران در عصر قاجار در قالب الفاظی مانند توسعه و تجدد و نوسازی جامعه ایران مطرح شد.

برنامه «رهیافت» رادیو گفت و گو با موضوع تعارضات دین و مدرنیته در مسائل مربوط به زن و خانواده و با حضور حمزه علی اسلامی نسب مدرس حوزه و دانشگاه به روی آنتن رفت.

حمزه علی اسلامی نسب در آغاز با اشاره به اینکه مباحث اصلی مربوط به مدرنیته از انقلاب صنعتی شروع شد، گفت: وقتی انقلاب صنعتی در غرب رخ داد، کشورهای غربی با نوعی کمبود مواد اولیه مواجه شدند. آنها وقتی به کشورهای آسیایی و آفریقایی نگاه انداختند متوجه ثروت های هنگفت در این کشورها شدند؛ بنابراین به دنبال سلطه بر این کشورها شدند و جهت انجام این کار، بحث جامعه مدرن را مطرح کردند.

وی درباره وضعیت مدرنیته در ایران اظهار کرد: از اواخر دوره قاجاریه موضوع جامعه مدرنیته یا جامعه مدرن مطرح شده است و کشورهای دیگر که قصد تسلط فرهنگی بر ایران داشتند، تلاش کردند مباحث مذهبی و عقیدتی ایران را مورد تعرض قرار دهند.

اسلامی نسب اضافه کرد: تمام مباحث مدرنیته در ایران در عصر قاجار در قالب الفاظی مانند توسعه و تجدد و نوسازی جامعه ایران مطرح شد. وقتی کشور عزیز ایران مقابل روسیه و انگلستان شکست خورد موضوع مدرنیته بیشتر از گذشته در جامعه رخنه کرد.

مدرس حوزه و دانشگاه در گفتگو با رادیو گفت و گو به دیگر عوامل نفوذ مدرنیته در ایران اشاره کرد و بیان داشت: در قاجار دانشجویانی که به کشورهای دیگر می رفتند، هنگام بازگشت به ایران موضوع جامعه مدرن را مطرح می کردند و حتی در مطبوعات آن دوران نیز شاهد تاکید بر این موضوع بوده ایم. همچنین برخی افراد و سیاست مداران نیز در گسترش مدرنیته در جامعه ایرانی نقش ایفا کردند.

وی توجه به مسائل اقتصاد خانواده را یکی دیگر از راه های نفوذ مدرنیته دانست و گفت: غربی ها معتقد هستند هر کدام از اعضای خانواده می تواند برای خودش توان اقتصادی داشته باشد و زن نیز می تواند برای خودش جدای از همسر، استقلال مالی داشته باشد. در حقیقت آنها زن را از دامن خانواده و جامعه بیرون کشاندند و به کارخانه و ادارات منتقل کردند. این موضوع سبب شد کودکی که باید در نیمی از روز کنار مادر خودش باشد و محبت ها و لبخندهای مادر خودش را مشاهده کند، از این نعمت محروم می شود.

اسلامی نسب ادامه داد: وقتی یک زن روزی 8 ساعت خارج از منزل کار می کند، در خانه به دلیل خستگی و مسائلی که در محل کار رخ داده، توان زیادی ندارد و محبتی که باید نسبت به فرزند و خانواده خودش داشته باشد، ندارد و در نتیجه این زن تبدیل به فردی کم حوصله می شود و این در حالی است که پیامبر اسلام (ص) می فرمایند لبخندهای زن و مرد به یکدیگر صدقه محسوب می شوند.

مرتبط با این خبر