تا همیشه با امام هر روز از ساعت 15:45 به مدت 10 دقیقه

رادیو گفت و گو

تا هميشه با امام

با اشاره به تعبیر خودباوری در كلام امام(ره) مطرح شد: فقر کشورهای اسلامی بدلیل صرفِ فعل نخواستن

یک کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به مسئله خود باوری در وصیت نامه حضرت امام(ره) گفت: امام(ره) فرمودند؛ بدانید که نژاد ایرانی و آریایی یا نژاد عرب از اروپایی و امریکایی و شوروی چیزی کم ندارد.

1397/03/12
|
09:00

محمدصادق کوشکی در برنامه "تا همیشه با امام" از شبکه رادیویی گفت وگو در موضوع خود باوری، همه مردم جهان را مخاطب امام(ره) دانست و افزود: «امام-ره- جوامع اسلامی را تشریح و اعلام می کنند چرا مردم کشورهای منطقه این وضعیت نا به سامان، عقب مانده و [این] رفتار را دارند؟»

وی ادامه داد: «امام-ره- در توضیح می فرمایند این ملت ها بدلیل اینکه خود و توانایی خود را کنار گذاشته اند، دست دراز کرده و مایحتاج را از کشورهای صنعتی دریافت کرده اند.»

کوشکی فقر کشورهای اسلامی را بدلیل صرفِ فعل نخواستن دانست و افزود: «امام-ره- می گویند این خود کم بینی و تحقیر خود، یکی از ریشه های بیچارگی و توسعه نیافتگی کشورهای اسلامی است.»

وی تصریح کرد: «امام-ره- فرمودند: بدانید که نژاد ایرانی و آریایی یا نژاد عرب از اروپایی و امریکایی و شوروی چیزی کم ندارد و اینگونه تعبیر کردند که مگر خداوند عقل را [یکسان به شما و آن ها نداده است]؟»

کوشکی با اشاره به بخشی دیگر از وصیت نامه حضرت امام(ره) افزود: «مادامی که مردم منطقه به خود احترام نگذارند و توانایی خود را دست کم بگیرند، اوضاع به همین منوال خواهد بود.»

این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: «امام-ره- برای برون رفت از این فضا، می فرمایند که اگر خودیِ خود را بیابید و [هویت خود را بشناسید] و یاس را از خود دور کنید، [این شرایط هیچگاه اصلاح نخواهد شد].»

کوشکی گفت: «نباید به دیگران امید داشته باشیم که با دست آن ها مشکلات ما حل و فصل شود.»

وی با بیان اینکه کشورهای صنعتی موسسات خیریه ای نیستند که به جهان سوم کمک کنند، تاکید کرد: «امام-ره- می فرمودند اگر یاس را از خود دور و توانایی خود را بشناسید، در دراز مدت قدرت کار و ساختن همه چیز را خواهید داشت.»

کوشکی خاطرنشان کرد: «امام-ره- سال 60 دردِ امروزِ بچه های مبتکر و خلاق کشور را می دانستند و می فرمودند مسئولین باید از متخصصین خود قدردانی کنند!»

ویژه برنامه "تا همیشه با امام" با اجرای ابوالفضل نوروزی روانه آنتن رادیو گفت وگو شد.

دسترسی سریع
تا همیشه با امام