صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها از ساعت 8:30 به مدت 60 دقیقه

سفیر اسبق ایران در سازمان کنفرانس اسلامی گفت: امام(ره) کشف کردند که حکومت عثمانی توانست در کشورهای اهل سنت جذابیت ایجاد کند و تشکیل داعش و گروه های تندرو ناشی از باقی ماندن و رسوب حکومت عثمانی است.

صباح زنگنه با حضور در برنامه "عصر خمینی" انقلاب اسلامی در ایران را محصول 200 سال تحولات تاریخی در کشور و منطقه دانست و گفت: «هویت ها به آینده جهان شکل دهی می کند و نه تنها قدرت نظامی و سیاسی و اقتصاد، بلکه انقلاب به عنوان یک مسئله جدید همچون هوا، هویتی جدید ایجاد می کند.»

وی ادامه داد: «حتی بعد از انقلاب اسلامی ایران تحولات عظیمی در جهان اتفاق می افتد که شامل تحولات فرهنگی با ایجاد ابزار های جدید هستند که یا این فرهنگ را کنترل می کردند یا آن را توسعه می دادند و درپی ایجاد فرهنگ های جدید بودند.»

صباح زنگنه در رابطه با حساسیت غرب و شرق نسبت به انقلاب اسلامی گفت: «این دو متوجه شدند چیز جدیدی اتفاق می افتد که غیر قابل کنترل است و در معادلات قبلی آن ها نمی گنجد؛ لذا به دست و پا افتادند که کاری جدید انجام دهند.»

وی با اعلام اینکه 10 سال بر غرب و شرق رفت تا خود را در این تحول دیدند، افزود: «در آن زمان صدها هزار مقاله نوشته شد؛ در حالی که قبل از انقلاب اسلامی این حجم عظیم از سمینار و مقاله و کنگره نسبت به ماهیت تحولات اجتماعی وجود نداشت.»

صباح زنگنه ادامه داد: «انقلاب اسلامی ایران در وسط دو برخورد مشخص یعنی نظام کاپیتالیستی –که به استعمار تبدیل شد- و نظام سوسیالیستی اتفاق افتاد. این دو نظام بر کل جهان حاکم بودند و ایران جز بلوط غرب یا امریکا قرار گرفته بود و خروج از این حالت تعارض میان دو قبیله غرب و شرق، امری بود که به مخیله کسی نمی رسید.»

وی با بیان این مطلب یادآور شد: «امام خمینی-ره- این کار را اجرایی کردند؛ قبل از انقلاب غیر متعهد ها به معنای کنونی شکل نگرفته و تنها یک جریان نرم سوسیالیستی بودند.»

صباح زنگنه در بخشی دیگر از مصاحبه با برنامه "عصر خمینی" رادیو گفت وگو شعار "نه شرقی؛ نه غربی" را متفاوت با آنچه غیر متعهدها می گفتند دانست و افزود: «این شعار مستلزم کار فکری و تحقیقاتی عمیقی بود و بنده معتقدم فاقد ابعاد و جزئیات برنامه ها بودیم؛ حضرت امام-ره- کلیات را مطرح کردند. جامعه آن را پذیرفت و بدنبال تحقق آن حرکت کرد.»

این کارشناس مسائل غرب آسیا افزود: «جامعه می دانست چه چیزی را در کشور نمی خواهد اما آنچه را می خواست در بعد جزئیات نمی دانست. مردم می دانستند اسلام را می خواهند و از طرفی نمی خواستند به غرب و شرق وابسته باشند؛ در بعد اقتصاد می خواستند عدالت برقرار باشد اما کدام عدالت مد نظر بود؟ می خواستند فرهنگ مستقل داشته باشند اما این فرهنگ نیازمند ابزار و آثاری بود ولی قدرت عظیم موجی که امام-ره- ایجاد کردند، همه این سوالات را به حاشیه می راند و جهان از همین مسئله متعجب بود.»

صباح زنگنه تصریح کرد: «این موج باید جوابگوی ادعاهای فکری و اندیشه ای غرب و شرق می بود؛ هر یک گفتمانی خاص داشتند. ضمن اینکه حزب توده قدیمی و قوی ترین حزب در منطقه و افریقا و کشور بود و انقلاب اسلامی در برابر این ها که کار منسجم و تئوری پردازی می کردند، شاخص منظمی نداشت.»

وی با اشاره به همراهی افراد غیر مذهبی با موج انقلاب گفت: «این مسئله منجر می شود عوامل نارسایی دیده نشود؛ دقیقا مثل جریان رودخانه که مسیر را پاک کرده و برای خود راهی باز می کند و سنگلاخ ها را در می نرودد و وارد فضایی جدید می شود.»

صباح زنگنه در ادامه مصاحبه با برنامه "عصر خمینی" در رادیو گفت وگو اعتماد مردم به رهبری امام(ره) را یادآور شد و افزود: «ایشان از یک ذخیره بزرگ فکری برخوردار بودند که فرهنگ تشیع است. فرهنگ امامت، یعنی فرهنگی که در برخورد با ظالمان دوران نشان می دادند. این جز سنن ائمه است که کلید را بدست امام-ره- می داد و حلال بسیاری مشکلات است.»

وی گفت: «امام-ره- کشف کردند که حکومت عثمانی توانست در کشورهای اسلامی اهل سنت جذابیت ایجاد کند و هنوز نیز آثار آن را می بینیم و تشکیل داعش و گروه های تندرو ناشی از باقی ماندن و رسوب حکومت عثمانی است.»

مرتبط با این خبر

  • نمایش سانسور شده و توقیفی نداشتیم

  • خدمات رسانی تئاتر شهر به 2 هزار نفر در روز

  • اعتقاد به حضور مردم در صحنه رمز بقای انقلاب اسلامی است

  • روابط خارجی رژیم پهلوی یک طرفه بود

  • امنیت پایدار؛ دستاورد انقلاب اسلامی برای نظام است

  • قرار دادن جوانان نخبه در ویترین المپیاد منجر به مهاجرتشان به غرب می‌شود

  • سند آموزش اسلامی به دنبال حل مشکلات معیشتی معلمان

  • باید به دنبال ملموس کردن دستاوردهای علمی کشور برای مردم باشیم

  • ضرورت هم سو بودن نهادهای فعال در حوزه فناوری

  • شناخت جایگاه ادبیات انقلاب بعد از گذشت 40سال احساس می شود