از سکوت تا بایکوت دهه اول محرم از ساعت 17:00 به مدت 50 دقیقه

رادیو گفت و گو

از سكوت تا بايكوت

پژوهشگر حوزه ادیان نوظهور: کلیسا، مرکز انتقاد سینمای پروتستانی

پژوهشگر حوزه ادیان نوظهور اظهار داشت: در یک نگاه عام در سینمای پروتستانی و در کنار آن سینمای یهودی ضد مسیحی هم نگاهش به کلیسا بشدت منتقدانه است.

1396/09/17
|
11:44
|

برنامه "شعبده شوم" رادیو گفت و گو با موضوع سینمای معناگرای مسیحی و معنویت در آن و با حضور دکتر محمدحسین فرج نژاد پژوهشگر حوزه ادیان نوظهور به روی آنتن رفت.

دکتر محمدحسین فرج نژاد به بنای کلیسا در سینمای معناگرای مسیحی اشاره کرد و گفت: یهودیان ضد مسیحیت فیلم هایی را درست کردند و ساختمان کلیسا را محل تجلی شیطان به تصویر کشیدند. مثلا در فیلم "پایان روزگار" شاهد هستیم که شیطان از زیر ساختمان کلیسا تجلی می کند و می خواهد از آنجا به گرفتن جهان شروع کند.

وی با اظهار به اینکه در بعضی از فیلم هایی که دست اندرکاران، یهودیان صهیونیست هستند قرائت ضد کلیسا در ساختار فیلم وجود دارد، بیان کرد: در برخی دیگر از فیلم ها که گرایش یهودی آن قوی تر است، مثل فیلم "طالع نحس" شاهد هستیم در کنار ساختمان کلیسا است که شیطان یک ظهور جدی تری را پیدا می کند. دربعضی دیگر از فیلم های مسیحی که رنگ و بوی یهودیت به خودش گرفته، بصورت کلی معتقد هستند بجز داخل کلیساها بقیه جاها محل ظهور و تجلی شیطان و اساسا شیطان را خدای این جهان در کتاب مقدس نام گذاری کرده اند.

پژوهشگر حوزه ادیان نوظهور افزود: اما در برخی از فیلم ها شاهد هستیم که شیطان می تواند در کلیسا نیز ظهور کند و در واقع در آن فیلم ها نه اینکه بگوییم کاملا ضد مسیحی باشد اما نگاه ها و فرهنگ عرفی که در جهان مسیحیت رایج است، تضعیف می شود و شیطان حتی می تواند در داخل کلیسا هم تاثیراتی را بر افرادی که داخل بنای کلیسا هستند، بگذارد.

وی خاطر نشان شد: در یک نگاه عام در سینمای پروتستانی و در کنار آن سینمای یهودی ضد مسیحی هم نگاهش به کلیسا بشدت منتقادنه است.

وی با اشاره به دوره های تاریخی معماری کلیسا و مبحث نور و پنجره های زیبا و مشبک در آن، عنوان کرد: سه دوره مهم معماری مسیحی رومنس، گوتیک و باروک و بعد دوره مدرن و پست مدرن است که بعد از مدرنیته رخ می دهد. در دوره رومنس یا دوره التقاط بین تفکر مسیحی و رومی، مسیحیان تحت تاثیر معابدی که پیش از دوران مسیحیت وجود داشت معابد را در جاهای مخفی یا با دیوارهای حجیم و کوچک درست می کردند و پنجره های کوچکی وجود داشت و در آن دوره مسیحیان کلیسا را مانند دژ مستحکمی در مقابل دشمنان بیرونی شان تلقی می کردند.

فرج نژاد افزود: البته کارگردان می بینیم در بازی هایی که به واسطه نور در فیلم ها می شود، نور را در محراب یا افراد خاصی که می خواهند تجلیات قلب را نشان دهند، استفاده می کند. تاریکی درون این بناها به معنای تاریکی درون افراد مسیحی نیست بلکه به معنای مظلومیت و تنها بودن و دشمن زیاد داشت مسیحیان اولیه بود.

وی در خصوص بنای کلیسا در دوران بوتیک بیان داشت: در این دوران ساختمان کلیسا محور شهرهای مسیحی می شود و همانند مساجد در اسلام که در مرکز شهرها ساخته می شدند، کلیساها ساخته می شود. اتفاقا دوران گوتیک، مسیحیان از معماری های شهرهای مسلمین تاثیر پذیرفته اند. معماری این دوران بسیار زیبا است. در فیلم های اخیر مسیحی بیشتر شاهد این کلیساها هستیم.

پژوهشگر حوزه ادیان نوظهور با اظهار به اینکه در دوره مدرن، کلیساهای پروتستان ها متاثر از بین گوتیک و مدرن ساخته شده، گفت: در شاخه پروتستان ها شاهدیم امانیسم و روح سکولار مسیحی بیشتر تجلی پیدا می کند. مثلا در مجسمه ها و نقاشی هایی که کشیده می شود یا حکاکی می شود بیشتر وجود امانیستی انسان به تصویر کشیده می شود و از حضرت مریم به جای اینکه جنبه ملکی و الهی و بهشتی به تصویر کشیده شود بیشتر بعنوان یک زن جوان زیبا به تصویر کشیده می شود.

وی با اشاره به دوره پست مدرن اظهار داشت: در دوره پست مدرن اساسا ساختار شکنی و بی هویتی به کلیسا و ساختمان کلیسا وارد شد و اخیرا کلیساهایی در فرانسه ساخته شده که کاملا فضای دیواره کلیسا تبدیل به شیشه می شود و حتی راهبان و راهبه های مسیحی که همیشه در خفا به عرفان و خداپرستی روی می آوردند و ریاکاری را کنار می گذاشتند در کلیساهای پست مدرن شاهد هستیم تفکر دینی کاملا رنگ بی هویتی به خودش می گیرد.

دسترسی سریع
از سکوت تا بایکوت