از سکوت تا بایکوت دهه اول محرم از ساعت 17:00 به مدت 50 دقیقه

رادیو گفت و گو

از سكوت تا بايكوت

كارشناس تاریخ ادیان : جریان های تکفیری در همه ادیان و نه فقط اسلام وجود دارد

ایمان امینی گفت: جریان های تکفیری تنها مربوط به دین اسلام نیستند و در دیگر ادیان نیز این مسائل وجود داشته و اساسا باید از جنبه انسانی به این موضوع نگاه کرد زیرا رد تفکر و وجود یک انسان توسط انسانی دیگر به معنی تکفیر است.

1398/08/19
|
14:30
|

ویژه برنامه «از سکوت تا بایکوت» رادیو گفت وگو با موضوع علل شکل گیری جریان های تکفیری در جهان اسلام و با حضور دکتر زینب احقر مدرس دانشگاه و فعال فرهنگی و دکتر ایمان امینی مدرس دانشگاه و کارشناس تاریخ ادیان به روی آنتن رفت.

امینی در آغاز درباره شکل گیری جریان تکفیری گفت: جریان های تکفیری تنها مربوط به دین اسلام نیستند و در دیگر ادیان نیز این مسائل وجود داشته و اساسا باید از جنبه انسانی به این موضوع نگاه کرد زیرا رد تفکر و وجود یک انسان توسط انسانی دیگر به معنی تکفیر است. در حقیقت رد کردن یک انسان توسط انسانی و دادن نسبت های ناروا توسط فردی به فردی دیگر و همچنین متهم کردن، از ابتدای بشریت وجود داشته است و همه اینها، نمونه ای از تکفیر کردن است.

این کارشناس تاریخ ادیان بیان کرد: در حوزه دینی، به دلیل قرائت های مختلفی که وجود دارد، دستاویزها و مستمسک های بیشتری برای ایراد اتهام و رد کردن انسان ها و یا به زعم مسلمانان تکفیر انسان ها، وجود دارد.

وی با تصریح بر این موضوع که ریشه تکفیر دیگر مسلمانان هم پای شکل گیری اسلام است، ابراز کرد: اگر از منظر تاریخی نیز نگاه کنیم، در صدر اسلام و در زمان خلافت خلفا، شاهد درگیری های بسیار وسیعی بودیم و خوارج و جنگ نهروان نمونه ای از آنها هستند که ریشه آنها در تفکیر عده ای از مسلمانان توسط عده ای دیگر از مسلمانان بود.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه انسان این قابلیت را دارد که انسان دیگر را رد کند، عنوان کرد: وقتی مستمسک های دینی و اعتقادی برای رد کردن انسان پیش می آید، اگر این انسان اهل اندیشه و گفتگو نباشد، مطمئنا خیلی شدید اقدام به تکفیر دیگران می کند و از ضد اندیشه خود برای رد فرد، عقیده یا جمع مقابل خود استفاده می کند.

زینب احقر در ادامه برنامه با تاکید بر این مسئله که تکفیر یک مسئله اسلامی نیست و در ادیان دیگر نیز وجود داشته است، عنوان کرد: تفکیر به این معنا است که عقیده و اندیشه فرد یا گروهی دیگر را مهدورالدم بدانیم و مرگ او را حلال بشماریم که این مسئله فقط مربوط به فِرَق مختلف اسلامی نیست. بارها درباره کلیسا و تفتیش عقاید شنیده ایم و اینکه خود را ملزم می دانستند که هر عقیده و اندیشه ای را غیر از خود را تکفیر کنند و حتی برای انسان هایی که اندیشه های متفاوت داشتند حکم اعدام صادر می کردند.

این مدرس دانشگاه به ریشه تکفیر اشاره و بیان کرد: درون هر تفکر افراطی دینی می توان تکفیر و ریشه های آن را یافت. استکبار و استعمار بارها تلاش کرده است از ظرفیتی که درون هر دین وجود دارد سوء استفاده کند و با تفرقه اندازی و به کمک جهل برخی افراد، ریشه های تفکیر را درون افراد ایجاد کند و در این راستا در عصر حاضر شاهد ایجاد اسلام علیه اسلام هستیم.

این فعال فرهنگی بیان کرد: دلیل تلاش مستکبرین برای ایجاد جریان های تکفیری ایجاد یک جنگ نیابتی است تا به منافع خودشان در این جنگ که همان منحرف کردن توجهات از استکبار و جریان های حقیقی اسلامی و ضد استکباری است، دست یابند که البته در این میان نباید از بسترهای فکری که در برخی فرق اسلامی برای پذیرش این حربه استکبار وجود دارد، چشم پوشی کرد.

دسترسی سریع
از سکوت تا بایکوت