کرسی های آزاد اندیشی چهارشنبه ها از ساعت 8:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

كرسي هاي آزاد انديشي

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی عنوان كرد: رشد اخبار جعلی؛ از پیامدهای منفی رسانه های آزاد

دکتر خانیکی گفت: یکی از آثار منفی رسانه های آزاد، رشد اخبار جعلی است. لذا آزاد بودن رسانه الزاماً به معنای تغییر و توسعه اجتماعی نیست.

1397/09/11
|
09:17

برنامه "کرسی های آزاداندیشی" با موضوع جایگاه پژوهش های کیفی در بومی سازی علوم انسانی و وضعیت علوم ارتباطات در ایران و با حضور دکتر هادی خانیکی عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی از شبکه رادیویی گفت و گو به روی آنتن رفت.

دکتر خانیکی در ابتدای مطلب بیان کرد: در مقابل جریان اصلی روزنامه نگاری، رقیب تازه نفس و قدرتمندی به نام شبکه های اجتماعی وجود دارد که این شبکه ها هر نوع تمرکز گرایی و ارتباط عمودی از بالا به پایین را به چالش کشیده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: ما در زمانه ای قرار گرفتیم که مهم ترین ویژگی آن شتابندگی تاریخ است و این شتاب تا حدی بوده که امروز همه مسائل اعم از حوزه فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد رسانه ای شده اند.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی همچنین گفت: ارتباطات تنها در حوزه فناوری و تکنولوژی تغییر نکرده بلکه ارتباطات در شکل انتقال معنا و ارتباط بین فرستنده و گیرنده پیام نیز دچار تغییر و تحولاتی شده است.

دکتر خانیکی در پاسخ به این سوال که آیا رسانه آزاد به تنهایی منجر به توسعه می شود، اظهار داشت: رسانه های آزاد، هم از محصولات توسعه به شمار می روند و هم از عوامل تاثیرگذار بر توسعه هستند. به عبارت دیگر نسبت توسعه و ارتباطات یک رابطه متقابل است. اما یکی از آثار منفی رسانه های آزاد، رشد اخبار جعلی است. لذا آزاد بودن رسانه الزاما به معنای تغییر و توسعه اجتماعی نیست.

وی یادآور شد: یکی از آزاد ترین دوره ها در حوزه مطبوعات ایران، بعد از انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی بود. اما زمانی این رسانه های آزاد، آزادی خود را از دست می دهند که به رسانه های هتاک و فحاش تبدیل می شوند و در حقیقت ظرفیت رسانه را نمی شناسند.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: رسانه حزب سیاسی و دستگاه دولتی نیست اما می تواند بر حزب سیاسی، نهادمدنی و اجرایی تاثیرگذار باشد. اگر نهادهای مدنی قوی نباشند بار این نهادها هم بر دوش رسانه میفتد و در نتیجه انتظارات از رسانه سطح بالا خواهد رفت.

دکتر خانیکی در مصاحبه با رادیو گفت و گو ابراز داشت: بین تصور دانشجو از دانشگاه و واقعیت دانشگاه یک شکافی وجود دارد و همین امر، دانشجو را کم انگیزه کرده و در نهایت به دریافت مدرک اکتفا می کند.

این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به تاثیر کنش های محیطی و فضایی غیر آموزشی بر آموزش اظهار کرد: هرچه قدر یک دانشگاه از نظر علمی غیرکلاسیک و فرهنگی و سیاسی فعال تر شود اثر بیشتری بر درس و دانشجویان خواهد گذاشت.

دسترسی سریع
کرسی های آزاد اندیشی