صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس ضمن آسیب شناسی سند آمایش آموزش عالی در خصوص دلایل و مشکلات پیش روی این سند در راستای عدم اجرای آن در کشور سخن گفت.

یعقوب فتح الهی ضمن حضور در برنامه "خیابان فرصت" با اشاره به اینکه بر اساس آمایش آموزشعالی دانشگاه ها باید برنامه محور کار کنند، اظهار داشت: «بر این اساس دانشگاه ها دنبال ماموریت ها و اهداف خود هستند؛ این ماموریت ها توسط دانشگاه تدوین می شود. در حالیکه آمایش در آموزش عالی به معنا پیوند برنامه کارکردی دانشگاه ها با برنامه های پیشرفت منطقه ای داشته باشند.»

استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس افزود: «در آموزشعالی کشور از لحاظ علمی در سطح وزارتخانه و استانی و منطقه ای شرایطی وجود ندارد که دانشگاه ها برنامه پایدار برای خود تدوین کنند و آن را با پیشرفت منطقه ای پیوند زنند؛ چراکه شرایط پایداری وجود ندارد و دیگر اینکه استان ها و نیروهای مختلف با استعدادهای گوناگون برنامه پیشرفت بومی ندارند.»

فتح الهی به رادیو گفت وگو گفت: «اگر بخواهیم روش و متد دانشگاه های ایران را اجرایی کنیم، ابتدا باید بصورت ملی و وزارتخانه ای برنامه هایی از جنس آمایش تدوین کنیم و آن را با الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی پیوند زنیم و همچنین هر استان نیز برنامه پیشرفت خود را بر اساس استعدادها تدوین نماید.»

وی خاطرنشان کرد: «دولت در شرایط گوناگون بجای اینکه به آینده نگری بپردازد و استعدادهای ذهنی را مورد سرمایه گذاری قرار دهد، [روندی دیگر می رود] و این مسئله در کارکرد مخرب دانشگاهی تاثیری مثبت دارد.»

فتح الهی با تاکید بر لزوم بازتعریف دانشگاه ها گفت: «در این صورت مدل مدیریت دانشگاه ها روشن خواهد شد. در یک زمان از بعد فرهنگ به دانشگاه می نگریستیم ولی بعدها فهمیدیم کرسی های دانشگاه نباید به تنهایی دستاوردهای غرب را تدریس کرده و خود باید مولد باشد ولی در عمل متناسب با اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حرکت نکرده ایم.»

همچنین رضا نقی زاده، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به تنوع فرهنگی، بومی و انسانی گفت: «این تنوع اجازه نمی دهد سیاستی واحد از مرکز را اجرایی کنیم و تجربه نشان داده سیاست ها منجر به بازتولید تمرکز در مناطق بهره مند بوده است.»
وی افزود: «بعنوان مثال برای حمایت از شرکت های دانش بنیان 60 درصد به استان تهران اعطای منابع شده است؛ چراکه چنین شرکتی در سایر استان ها وجود ندارد. لذا 1000 میلیارد تومان از پول دولتی به منابع مرکزی تخصیص یافته است.»

نقی زاده با اعلام اینکه در سایر کشورها نظیر امریکا با نظام فدرالی یا در اتحادیه اروپا نیز چنین روندی را می بینیم، ادامه داد: «در این کشورها توسعه نوآوری منطقه ای وجود دارد و البته رفتاری را در سطحی بالاتر شکل داده اند.»

مدیر پروژه پژوهشی پیاده سازی سند آمایش آموزشعالی کشور تصریح کرد: «بحث آمایش و منطقه بندی در کشور قطعی است و هیچ چاره ای جز اجرای این طرح نداریم و در دیگر طرح ها نیز شاهد بوده ایم هیچ نتیجه ای جز [بی عدالتی در بر نداشته اند]؛ بعنوان مثال اگر 10 درصد از توان نیروی انسانی تهران استفاده می کنیم، تخصیصات نیز باید به همین میزان باشد.»

نقی زاده یادآور شد: «در چند سال گذشته سندی در شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوب شد که شامل بندهایی اساسی بود. مهم ترین بند این سند ناظر بر این بود که آموزشعالی کشور را به 10 منطقه تقسیم بندی کرده بود و در یکی از بندها اشاره داشت وضعیت دانشگاه های پیام نور و آزاد [باید به تصویب شورا برسد].»

وی خاطرنشان کرد: «همچنین این سند اشاره دارد وزارت علوم باید طرح هر منطقه را اجرا کند و برای ساماندهی واحدهای آموزشی بایستی مرکز آموزشی را تجمیع و ادغام نماید و طرح رتبه بندی این موسسات را نیز تصویب کند.»

مرتبط با این خبر

  • دغدغه وزارت علوم؛ جوان گرایی در سطوح مدیریتی است

  • وزارت علوم به وظایف خودش در قبال دانشگاه ها عمل نمی کند

  • جزو 12 کشور دنیا در زمینه پرتاب ماهواره هستیم

  • بعد از انقلاب، بیش از دو هزار فناوری در عرصه فضایی داشته ایم

  • رشد علمی ایران در حمایت از کشورهای منطقه شتاب بیشتری می گیرد

  • سازگاری با وضعیت آب در ایران از نظر فرهنگی ایجاد نشده است

  • شمال تهران، بیشترین مصرف آب تهران را دارد

  • طرح آمایش استانی شوخی تاریخی است

  • سه ماه، حداکثر زمان رسیدگی دانشگاه ها به پرونده و درخواست برای عضویت در هیئت علمی است

  • لزوم تسهیل در فرآیند بازنگری و تدوین برنامه های درسی